سرت را قدری بیآور جلوتر تا باز هم آهسته‌تر بگویم : بهترین دوستِ انسان ، انسان است نه کتاب! کتاب‌ها ، تا آن حد که رسمِ دوستی و انسانیت بیاموزند ، معتبرند، نه تا آن حد که مثل دریایی مُرده از کلمات ِ مُرده، تو را در خود غرق کنند و فرو ببرند. تو در […]

سرت را قدری بیآور جلوتر
تا باز هم آهسته‌تر بگویم :

بهترین دوستِ انسان ،
انسان است نه کتاب!

کتاب‌ها ، تا آن حد که رسمِ دوستی و انسانیت بیاموزند ، معتبرند،
نه تا آن حد که مثل دریایی مُرده از کلمات ِ مُرده،
تو را در خود
غرق کنند و فرو ببرند.
تو در کوچه‌ها
انسان خواهی شد
نه فقط در لا به لای کتاب‌ها…