با ساخت سه فیلمنامه در شبکه نمایش خانگی موافقت شد
با ساخت سه فیلمنامه در شبکه نمایش خانگی موافقت شد

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت ۳فیلمنامه موافقت کرد.

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت ۳فیلمنامه موافقت کرد.

 به گزارش هفت هنر، بر اساس جلسه ۲۷ تیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد، با ساخت فیلم نامه های “اجباری” به تهیه کنندگی رضا درخشان و کارگردانی سید حمید رضا رفائی ، ” نفس های آرام ” به تهیه کنندگی علی مصفا و کارگردانی میثم هاشمی طبا و” سرقت نحس” به تهیه کنندگی علی ابدالی و کارگردانی علیرضا جوان موافقت به عمل آمد.