بازگشت شبکه تعطیل شده به تلویزیون
بازگشت شبکه تعطیل شده به تلویزیون

شبکه شما از سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ماه افتتاح رسمی می‌شود و از طریق گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است.

شبکه شما از سه‌شنبه، ۳۰ شهریور ماه افتتاح رسمی می‌شود و از طریق گیرنده‌های دیجیتال قابل دریافت است.

به گزارش هفت هنر، شبکه‌های تماشا و شما که به همراه شبکه بازار در دوره ریاست محمد سرافراز تعطیل شده بودند، با تغییر رییس صداوسیما و آمدن عبدالعلی علی‌عسکری، بازگردانده شدند.

در پی بازگرداندن شبکه شما، دکتر علی دارابی، معاون امور استان‌های سازمان صداوسیما، محمد مهدی قاسمی را به عنوان مدیر این شبکه منصوب کرد. قاسمی در دوره ریاست سید عزت الله ضرغامی هم مدیریت شبکه شما را عهده‌دار بوده است.

اما مراسم افتتاح شبکه شما با پخش برنامه «رادیو شب» همراه خواهد بود. پخش این برنامه از سه‌شنبه، ٣٠ شهریور در شبکه شما آغاز می‌شود و برادران سعیدی (تنها خوانندگان دوقلوی آواز ایران) در این برنامه اجرا دارند.

رادیو شب شنبه تا پنجشنبه ساعت ٢٢ تا ٢٣ از شبکه شما پخش خواهد شد و تهیه‌کنندگی این برنامه را محمد صوفی و منصور ضابطیان (سازندگان برنامه‌های رادیو هفت و صد برگ) عهده‌دار هستند.

پخش برنامه «صدبرگ» به تازگی در شبکه چهار به پایان رسیده است.