بازداشت آقای خواننده بخاطر حمله به طرفدار بازیگر معروف+عکس
بازداشت آقای خواننده بخاطر حمله به طرفدار بازیگر معروف+عکس

خواننده‌ای که با دیدن یکی از طرفداران بازیگر معروف به او حمله کرد، بازداشت شد.

خواننده‌ای که با دیدن یکی از طرفداران بازیگر معروف به او حمله کرد، بازداشت شد.
هنگامی که نیکلاس کیج در نزدیکی یکی از خوانندگان به نام وینس نیل بود، یکی از طرفدارانش به وی نزدیک شد تا از او امضا بگیرد.

اتفاق عجیبی که در آن لحظه روی داد این بود که نیل ناگهان به آن خانم حمله کرد و موهایش را از پشت گرفت و او را به زمین زد.
در این لحظه نیکلاس کیج سر نیل فریاد کشید و از او خواست تا به این کارش پایان دهد و او را طوری گرفت که دستانش قفل شوند و نتواند تکان بخورد.
۲۰۱۶-۰۷-۱۱_۱۱.۱۱.۳۳
یکی از افراد حراستکه در آن نزدیکی حضور داشت سعی کرد تا غائله را بخواباند. اما آن خانم به اداره پلیس رفت و از آقای خواننده شکایت کرد. پلیس هم به علت حمله فیزیکی حکم به بازداشت وی داد.