همزمان با آغاز جشنواره فیلم فجر دوباره بلیت‌های این جشنواره به بازار سیاه راه پیدا کرده است.

همزمان با آغاز جشنواره فیلم فجر دوباره بلیت‌های این جشنواره به بازار سیاه راه پیدا کرده است.

به گزارش هفت هنر گروهی که همیشه از هر فرصتی برای کسب درآمد نامشروع استفاده می‌کنند؛ همزمان با جشنواره فیلم فجر نیز تلاش دارند از بلیت‌های این جشنواره برای خود کاسبی برپا کنند. در این میان برخی از سایت‌هایی که با مجوز رسمی در زمینه فروش اینترنتی فعالیت می‌کنند؛ بستر این کار را برای انها فراهم می‌کنند.

امسال نیز مانند سالهای گذشته فروش بلیت‌های جشنواره فیلم فجر توسط این افراد آغاز شده است. درحالی‌که ازسوی ستاد برگزاری؛ قیمت سری ده‌تایی بلیت فیلم‌ها در پردیس ملت به عنوان کاخ مردمی جشنواره ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است. قیمت همین بلیت در بازار سیاه تا ۶۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

قیمت سری ده‌تایی بلیت‌های جشنواره در سینماهای مردمی نیز ۱۲۰ هزار تومان است. همین بلیت در بازار سیاه به رقمی بین ۳۰۰ هزار الی ۴۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.