اکثر بازیگران قدیمی به خاطر وجود روابط غلط در سینما بیکار شده اند
اکثر بازیگران قدیمی به خاطر وجود روابط غلط در سینما بیکار شده اند

بازیگر سریال “نود شب” گفت: کم کاری و بیکاری تنها به من خلاصه نشده و اکثر بازیگران قدیمی به خاطر وجود روابط غلط در سینما بیکار شده اند. پیشنهادات به شدت کم شده و اگر پیشنهادی هم شود در حدی نیست که بازیگران با تجربه آن را بپذیرند.

بازیگر سریال “نود شب” گفت: کم کاری و بیکاری تنها به من خلاصه نشده و اکثر بازیگران قدیمی به خاطر وجود روابط غلط در سینما بیکار شده اند. پیشنهادات به شدت کم شده و اگر پیشنهادی هم شود در حدی نیست که بازیگران با تجربه آن را بپذیرند.

به گزارش تیتر هنرکساناز سماواتی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با نقد وضعیت فعلی بازیگری در سینما نحوه انتخاب بازیگران را نامناسب خواند و گفت:  کم کاری و بیکاری تنها به من خلاصه نشده و اکثر بازیگران قدیمی به خاطر وجود روابط غلط در سینما بیکار شده اند. پیشنهادات به شدت کم شده و اگر پیشنهادی هم شود در حدی نیست که بازیگران با تجربه آن را بپذیرند.

وی درباره انتخاب بازیگران برای یک نقش گفت: این روزها پول و سرمایه همه چیز را تعیین می کند. پول دلیل و علت انتخاب بازیگران است و آنجه همه چیز را معین می کند روابط افراد است. شما باید برای دریافت نقش در سینما رابطه داشته باشید و اگر نه باید مدت ها منتظر پیشنهادات باشید.

وی در ادامه تصریح کرد: سرمایه گذار فشار می‌آورد بازیگری که فالوورش در اینستاگرام زیادتر است باید بازی کند. این تأسف‌آور است که میزان فالوور برای انتخاب نقش تعیین‌کننده است و توانایی،لیاقت و شایستگی بازیگر در اجرای نقش هیچ جایی ندارد.

بازیگر سریال “نود شب” درباره معیارهایش در انتخاب نقش تأکید کرد: از گذشته همیشه فیلمنامه و متن آن برایم مهم بود و باید آن را دوست می‌داشتم تا انتخاب کنم. در کنار این مسئله عواملی که با آنها کار می‌کردم بسیار حائز اهمیت بودند ومسئله در درجه سوم قرار داشت. در حال حاضر وضعیت بدی شده است چون شما به دنبال دستمزد نقشی که ایفا کرده‌اید می‌دوید تا تسویه شود یعنی یک بی‌نظمی حاکم شده است و ترجیح می‌دهم به‌جای تحمل این وضعیت و تبعات آن، در خانه بمانم، ورزش کنم، کتاب بخوانم و آرامش داشته باشم.

سماواتی خاطرنشان کرد: در گذشته آثار شاخصی در  عرصه سینما داشتیم اما در حال حاضر این گونه نیست، امروز در هنر اگر یک هنرمند عزیز را از دست دهیم جایگزینی برای آن نداریم بنابراین تا وقتی که نگاه مادی به مقوله هنر حاکم باشد رشد نمی کنیم.