خانواده و علاقمندان عباس کیارستمی در اولین شب از حضور عباس کیارستمی در خانه ابدی، بر سرمزار وی حاضر شدند.

خانواده و علاقمندان عباس کیارستمی در اولین شب از حضور عباس کیارستمی در خانه ابدی، بر سرمزار وی حاضر شدند.

تصویر اولین شب مزار عباس کیارستمی

به گزارش هفت هنر، پیکر عباس کیارستمی کار گردان سینمایی ایران صبح امروز در یک مراسم باشکوه از محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تشییع و در آرامگاه ترک مزرعه به خاک سپرده شد.

در اولین شب حضور عباس کیارستمی در خانه ابدی خانواده و علاقمندان این کار گردان خوش نام بر سر مزار وی حاضر شدند و با روشن کردن شمعهای مختلف، مزار وی را روشن کردند.

عباس کیارستمی که بعد از چند عمل جراحی و نا‌امیدی از درمان در ایران به فرانسه رفته بود دوشنبه ۱۴ تیر درگذشت.