انتقادات تند هنرمندان به خانه‌های مسکن مهر
انتقادات تند هنرمندان به خانه‌های مسکن مهر

پس از وقوع زلزله در غرب کشور و تصاویر خراب شده خانه‌های مسکن مهر افکار عمومی و هنرمندان انتقادات تندی نسبت کم کاری در ساخت این خانه‌ها مطرح کنند.

پس از وقوع زلزله در غرب کشور و تصاویر خراب شده خانه‌های مسکن مهر افکار عمومی و هنرمندان انتقادات تندی نسبت کم کاری در ساخت این خانه‌ها مطرح کنند.

به گزارش تیترهنر، پرستو گلستانی در این باره نوشت:« سمت چپ مسکن نا مهر است سمت راست خانه شخصی ساز. چقدر باید بخورید که با جان آدمها اینگونه بازی میکنید. نمیدونم زن و بچه و خانواده ندارین ؟ واقعا نمیفهمم. حتما یه جایی از حلقوم بیرون خواهد زد. شک ندارم.»

نادر برهانی مرند با انتشار خانه‌های خراب مسکن مهر اینگونه نوشت:«نفرینتان باد ای کاسبان مهر،ای کاسبان مرگ،نفرینتان باد.»

فرزاد موتمن نظرش را چنین بیان کرد:« حتى مصیبت هـاى طبیعى هـم ، جنبه هـاى طبقاتى دارند . هـمیشه اقشار کم درآمد جامعه ، قربانیان اصلى هـستند.»

هومن سیدی با انتقادی تند نوشت:« آخه دزدی هم حدی داره. چطور شبا خوابتون میبره؟ در چه حد چپاول؟ این خونه است دادین دست مردم؟ کی سیر میشین؟ اصلا سیرمونی دارین؟ مسکن مهر؟ من لای این همه سنگ و خون ردی از مهر نمی ‌بینم…»