انتشار فراخوان بخش تجربه‌های اجرا با عنوان/ اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر
انتشار فراخوان بخش تجربه‌های اجرا با عنوان/ اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر

بخش تجربه های اجرا بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد. به گزارش تیتر هنر، فراخوان بخش تجربه‌های اجرا با عنوان / اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر / جهت شرکت علاقه‌مندان در بخش تجربه‌های اجرای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد. در بخش ابتدایی فراخوان […]

بخش تجربه های اجرا بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد.
به گزارش تیتر هنر، فراخوان بخش تجربه‌های اجرا با عنوان / اجرا برای تمرینِ زیستن در شهر / جهت شرکت علاقه‌مندان در بخش تجربه‌های اجرای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران منتشر شد.
در بخش ابتدایی فراخوان با عنوان فراخوان متمم بخش تجربه‌های اجرا، از زبان امیرمحمد ابراهیمی، مدیر این بخش چنین عنوان شده است؛
پیش از هر چیز، توضیحی درباره انتشار این فراخوان در بخش تجربه‌های اجرای بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران ضرورت دارد.
درباره این فراخوان؛ با توجه به وقفه‌ی صورت گرفته در برگزاری جشنواره و همچنین تجربیات و رخدادهایی که در طول این سال از سر گذراندیم، بر آن شدیم تا بخشی را به تجربه‌های اجرا اضافه نماییم. بخشی که ضرورت آن برگرفته از ویژگی‌ها و شرایط اکنون است که آن را به تفضیل در متن فراخوان شرح داده‌ایم. این بخش تحت عنوان «اجرا برای تمرین زیستن در شهر» به بخش تجربه‌های اجرا اضافه شده و فارغ از داوری برگزار خواهد شد. ما در پی این مسئله هستیم که آیا می‌توان شهرهای امروزی (در غرب آسیا و شمال آفریقا) و ایده‌ی آگورا در یونان باستان به عنوان میانجی برای فهم فضای شهری، نسبتی برقرار کرد؟ آیا می‌توان نقاطی از شهر را به عنوان آگورا متصور شد؟ در نهایت پرسش اساسی، معطوف بر چگونگی تاثیرپذیری و تأثیرگذاری میان ما و فضای شهر است. از این جهت پیش فرض‌هایی این چنینی را مد نظر قرار داده‌ایم تا به نسبت رابطه‌ی خودمان با این مقوله بیاندیشیم.
متن کامل فراخوان فوق را می‌توانید در صفحه رسمی جشنواره و همچنین سایت جشنواره به نشانی http://iiutf.ir/ به طور کامل مطالعه کنید.
شایان ذکر است، بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران، با دبیری مجتبی جدی در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در تهران برگزار خواهد شد.