انتشار شعرهای پازولینی
انتشار شعرهای پازولینی

گزیده‌ای از شعرهای پیر پائولو پازولینی با ترجمه ونداد جلیلی به همراه مجموعه شعر «اگر تو بودی امروز شنبه بود» سروده فریبا شادلو منتشر شد.

گزیده‌ای از شعرهای پیر پائولو پازولینی با ترجمه ونداد جلیلی به همراه مجموعه شعر «اگر تو بودی امروز شنبه بود» سروده فریبا شادلو منتشر شد.

به گزارش هفت هنر، کتاب «خویشاوندی با خورشید و باران» گزیده اشعار پیر پائولو پازولینی  با ترجمه ونداد جلیلی در ۲۲۴ صفحه با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۱۷هزار تومان به چاپ رسیده است.

در بخشی از مقدمه کتاب به قلم مترجم می‌خوانیم: پازولینی را یکی از قله‌های شعر معاصر و گاه نوآورترین شاعر نیمه دوم قرن بیستم می‌شمرند و گذشته از نوآوری‌های بی‌مانندش، شاید مهم‌ترین خصوصیت آثارش این باشد که هرگز در هیچ‌کدام از کفه‌های «هنر» و «اندیشه»‌ ترازوی آثارش کم نگذاشت. اشعارش به صورتی کم‌نظیر به شدت منطقی و در عین حال به شدت پراحساس است و با این ترکیب متناقض‌نما تاثیری نو و عجیب در مخاطبش می‌گذارد. این مجموعه که گزیده‌ای جامع از همه دفترهای شعر او از روزگار جوانی تا روزهای قبل از قتلش است، فرصت مناسبی است تا مخاطب ایرانی با یکی از مهم‌ترین شاعران زمانه‌اش آشنا شود و زمینه ملموسی فراهم آورد تا گذشته از شعرش سایر هنرها و آثار او را نیز بهتر بشناسد و درک کند.

نمونه‌ای از شعر پازولینی که در پشت جلد کتاب آمده است:

اکنون سرانجام برادران بزرگ‌تر رو به تو می‌آورند

دمی از بازی‌های خوفناک‌شان دست می‌کشند

از غفلت پیوسته‌شان برون می‌افتند

و از خود می‌پرسند:

شاید مرلین، مرلین کوچک، راهنمای ما بوده باشد؟

و اکنون تو خواهرک

تو که همیشه بی‌اهمیت بودی

خواهرک فقیر که همیشه لبخند بر لب داشتی

پیش از همگان از آستانه جهانی می‌گذری

که به سرنوشت مرگش را نهاده‌اند.