بازیگر سینما و تلویزیون گفت: فکر می کنم جشنواره فیلم فجر مشکل بسیاری بزرگی دارد و آن هم ملی نبودن آن است.

بازیگر سینما و تلویزیون گفت: فکر می کنم جشنواره فیلم فجر مشکل بسیاری بزرگی دارد و آن هم ملی نبودن آن است.

به گزارش هفت هنر، رویا افشار بازیگر فیلم سینمایی ” ایستگاه اتمسفر” گفت: فکر می کنم جشنواره فیلم فجر مشکل بسیاری بزرگی دارد و آن هم ملی نبودن آن است.

وی ادامه داد: جشنواره یک جشن بزرگ برای تمام مردم میهنمان به لحاظ هنری محسوب می شود تا ببینیم هنرمندان ما چقدر توانسته اند با روابط مردمی خودشان در دل مردم جای باز کنند .

افشار همچنین تصریح کرد: به نظر من جشنواره فیلم فجر هنوز دارای این خاصیت است و تا وقتی که این خصوصیت را از دست ندهد، نمی تواند جشنواره ای ملی باشد.
وی اظهار کرد: آرزو می کنم که به مسائل ملی بودن در این جشنواره بپردازیم. البته شاید در ابتدا دشوار باشد اما واقعیت این است که این روش بهتر است چرا که روش ایدئولوژیک همیشه جواب نمی دهد.
بازیگر  فیلم سینمایی “ایستگاه اتمسفر” توضیح داد: اگر ما با سلیقه شخصی وارد انتخابات هنری شویم، به طور یقین ضررهایی را تجربه می کنیم که در آینده غیر قابل جبران است و شاید هنرمندانی را از دست بدهیم که دیگر جایگزینی نخواهند داشت.