اعلام آمار مخاطبان دو نمایش‌  «صور اسرافیل » و «بیرون پشت در»
اعلام آمار مخاطبان دو نمایش‌  «صور اسرافیل » و «بیرون پشت در»

نمایش‌های «صور اسرافیل» به کارگردانی عامر مسافر آستانه با ۲ هزار و ۵۸۲ مخاطب و «بیرون پشت در » به کارگردانی ایمان اسکندری  با ۳ هزار و ۲۳۸ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند. به گزارش هفت هنر به نقل روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های  «صور اسرافیل» و […]

نمایش‌های «صور اسرافیل» به کارگردانی عامر مسافر آستانه با ۲ هزار و ۵۸۲ مخاطب و «بیرون پشت در » به کارگردانی ایمان اسکندری  با ۳ هزار و ۲۳۸ مخاطب به اجرای عمومی خود در تماشاخانه ایرانشهر پایان دادند.

به گزارش هفت هنر به نقل روابط عمومی و امور بین‌الملل تماشاخانه ایرانشهر، نمایش‌های  «صور اسرافیل» و «بیرون پشت در»  که از ۶ تیر ماه،  در ساعت‌های  ۱۹:۳۰ و ۲۱:۳۰  اجرای عمومی خود را در سالن استاد سمندریان  تماشاخانه ایرانشهر آغاز کرده بود، با ۳۲ و ۳۱  اجرا به کار خود در این مجموعه پایان داد.

نمایش «صور اسرافیل»در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۲ هزار و ۵۸۲ مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۸۹۴ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۱۳۲ مخاطب با بلیت ۲۴ هزارتومانی، ۲۱۱ مخاطب با بلیت۲۱ هزارتومانی ، ۱۱۵ مخاطب با بلیت ۲۰هزارتومانی،۳۵۱ با بلیت ۱۸ هزارتومانی و ۴۷۰ مخاطب نیز با بلیت ۱۵ هزار تومانی به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۵۰۹ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «صور اسرافیل» طی ۳۲ اجرا مبلغ ۵۳ میلیون و ۳۴۳هزار تومان بوده است.

نمایش «بیرون پشت در» به کارگردانی ایمان اسکندری نیز در اجراهای خود درمجموع پذیرای ۳ هزار و ۲۳۸مخاطب بود. از این تعداد مخاطب، ۱۹۲۴ مخاطب با بلیت ۳۰ هزارتومانی، ۱۴ مخاطب با بلیت ۲۵ هزارتومانی، ۱۳ مخاطب با بلیت ۲۴ هزارتومانی ، ۱۹۹ مخاطب بلیت ۲۱ هزارتومانی، ۵۸۴ مخاطب با بلیت ۲۰ هزارتومانی، ۷ مخاطب با بلیت ۱۸ هزارتومانی،۱۳۸ مخاطب با بلیت ۱۵ هزارتومانی،۳ مخاطب نیز با بلیت ۱۴ هزارتومانی، به تماشای این نمایش نشستند. همچنین تعداد ۳۵۶ مخاطب شامل هنرمندان و اصحاب رسانه، با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند.

طبق این آمار، فروش نمایش «بیرون پشت در » طی ۳۱ اجرا مبلغ ۷۲ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان بوده است.