رئیس انجمن سینماداران گفت: آلودگی هوا و اغتشاشات اخیر، موجب کاهش ۷۰ درصدی فروش سینماها شده است.

رئیس انجمن سینماداران گفت: آلودگی هوا و اغتشاشات اخیر، موجب کاهش ۷۰ درصدی فروش سینماها شده است.

به گزارش تیترهنر، محمد قاصد اشرفی، رئیس انجمن سینماداران در گفت‌وگو با فارس درباره تاثیر اغتشاشات اخیر بر فروش سینماها گفت: مدتی بود که آلودگی هوا باعث مراجعه کم‌تر خانواده‌ها به سالن‌های سینما شده بود؛ اما راهپیمایی‌های اخیر، روند کاهش فروش سینماها را بیش از پیش کرد.

وی در ادامه گفت: با توجه به آمار ارائه شده روز گذشته، فروش سالن‌های سینما با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شده است.

رئیس انجمن سینماداران، تعطیلی سینماها در مراکز شهر به دلیل اغتشاشات را رد کرد و گفت: هیچ سینمایی در این مدت تعطیل نشده و حتی سینماهایی که در مراکز شهر فعال بودند هم به کار خود ادامه دادند و تعطیل نکردند. اما شرایط تهران و دیگر مناطق کشور روی کاهش فروش سینماها موثر بوده است.