با توجه به افت فروش سینماها در هفته گذشته، فیلم‌های کمدی و اجتماعی توانستند نظر مخاطب را جلب کنند.

با توجه به افت فروش سینماها در هفته گذشته، فیلم‌های کمدی و اجتماعی توانستند نظر مخاطب را جلب کنند.

به گزارش تیترهنر، در هفته اخیر با تصمیم شورای صنفی نمایش هیچ فیلمی به اکران اضافه نشد اما به دلیل آشوب های خیابانی سالن های سینما فروش مناسبی نداشتند. اما دراین میان تنها فیلم «آینه بغل» و «سد معبر» با فروش خوبی مواجه شدند.

حیبب اسماعیلی مدیر دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم این دفتر گفت: فروش فیلم «پسرعمو دخترعمو» نسبت به هفته گذشته بهتر است و در کل فروش فیلم به رقم ۲۶۰ میلیون تومان رسید. این فیلم هم اینک ۵۲ سالن در اختیار دارد.

علی سرتیپی درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «آینه بغل» با فروش ۹ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان مواجه شد. این فیلم با اقبال خوب مخاطب روبروست. فیلم سینمایی «قاتل اهلی» به فروش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.

احمد مختاری مدیر دفتر پخش هدایت فیلم درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «سد معبر» ظرف ۹ روز به رقم ۲۸۵ میلیون تومان در تهران و ۸۵ میلیون تومان در شهرستان فروش داشت. این فیلم در کل فروش فیلم به رقم ۳۷۰ میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: فروش فیلم سینمایی «ثبت با سند برابر است» به فروش ۲ میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان رسید.

همایون امکانیان مدیر دفتر فروش نیکان فیلم درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فروش فیلم سینمایی «آذر» به رقم فروش ۷۹۰ میلیون تومان رسید و «شکلاتی» به فروش ۴۲۰ میلیون تومان رسید.

بنابراین گزارش، فیلم سینمایی «آرمانشهر» به فروش ۶ میلیون و ۱۲۸ هزارتومان، «کلیه و دمنه» به فروش ۲۰ میلیون و ۳۸۹ هزار تومان، فیلم «خانه کاغذی» ۲۹۰ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان، «آپاندیس» ۵۱  میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، فیلم «حریم شخصی» به فروش ۴۰۷ میلیون و ۶۸ هزار تومان ، فیلم «فهرست مقدس» به فروش ۱۱۱ میلیون و ۹۵۴ هزار تومان، مستند «صفر تا سکو» به فروش ۳۵۴ میلیون و ۷۶۹ هزار تومان رسید.