اسامی داوران و دبیر شورای پژوهش جشن هفته تئاتر مشخص شدند
اسامی داوران و دبیر شورای پژوهش جشن هفته تئاتر مشخص شدند

محمودرضا رحیمی، دبیر شانزدهمین بزرگداشت روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی، فهرست داوران و دبیر شورای پژوهش جشن هفته تئاتر را اعلام کرد.

محمودرضا رحیمی، دبیر شانزدهمین بزرگداشت روز جهانی تئاتر و روز ملی هنرهای نمایشی، فهرست داوران و دبیر شورای پژوهش جشن هفته تئاتر را اعلام کرد.

به گزارش تیتر هنر، قطب الدین صادقی، شهرام زرگر، محمد حسین ناصربخت و رحمت امینی داوران این بخش از جشن هستند.

محمودرضا رحیمی همینطور بهروز بختیاری را به عنوان دبیر علمی و مجید کریمی را به عنوان مسوول بخش پژوهش جشن تعیین کرد.

دبیر این جشن اعلام کرد تا کنون بیست و پنج عنوان چکیده مقاله به ستاد رسیده است که با توجه به فرصت اندک اعلام شده، از مقالات آماده محسوب می‌شوند.

فهرست مقالات پذیرفته شده به زودی از طرف ستاد برگزاری اعلام خواهد شد.

گفتنی است شانزدهمین دوره جشنهای خانه تئاتر، ویژه هفته گرامیداشت روز جهانی و روز ملی تئاتر به همت خانه تئاتر از ۷ تا ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۸ برگزار خواهد شد.