از اصغر فرهادی معذرت می خواهم/ تاوان اعتماد خود را به یک روزنامه نگار جوان می پردازم
از اصغر فرهادی معذرت می خواهم/ تاوان اعتماد خود را به یک روزنامه نگار جوان می پردازم

روز گذشته با انتشار متن مصاحبه سید ضیاء الدین دری درباره فیلم عبدالرضا کاهانی و اصغر فرهادی, واکنش های متفاوتی نسبت به این مصاحبه صورت گرفته و منجر به واکنش سید ضیاء الدین دری شده است.

روز گذشته با انتشار متن مصاحبه سید ضیاء الدین دری درباره فیلم عبدالرضا کاهانی و اصغر فرهادی, واکنش های متفاوتی نسبت به این مصاحبه صورت گرفته و منجر به واکنش سید ضیاء الدین دری شده است.

متن این توضیحات به شرح زیر است:

به نام داناى کل
در پىِ انتشار گسترده مصاحبه منتسب به اینجانب سید ضیأ الدین درَى با خبرنگار دیباچه ، جهت تنویر افکار عمومى و همه عزیزانى که نسبت به موضوع حساسیت به خرج داده اند مراتب ذیل را به آگاهى مى رسانم.

١- اینجانب از همان ابتدا اعلام کردم که مصاحبه نمى کنم و این مورد را طى چهل و هفت دقیقه صحبت خود بارها تکرار کردم و حرف هایم جنبه راهنمایى داشته اند.

٢- ضبط گفتگو به اینجانب اطلاع داده نشد به شهادت فایل موجود صوتى. و طبق قوانین ضبط بدون اجازه هر مذاکره اى عملى غیر قانونى است مگر آنکه طرف مذاکره راضى باشد.

٣- اینجانب به اصرار خبرنگار که او را مثل فرزند خود براى شنیدن نظراتم کنجکاو یافتم پاسخ مى دادم چون که قرار به انتشار نداشتیم.
طى بیش از سى سال حضور در سینما تا کنون سابقه نداشته که نسبت به اثرِ همکارانم اظهار نظر رسمى نمایم جز در مواردى که موافق و مشوق بوده ام مثل تمجید از فیلم بادیگارد یا رستاخیز … البته همه ما مى توانیم درباره کار همکارانمان به طور غیر رسمى داراى نظر باشیم و خصوصى در محیط امن نظر کارشناسانه ارایه کنیم . من این کار را هم به ندرت انجام داده ام .

۴- اینجانب در ابتدا این اتفاق زشت را ناشى از یک تبانى تلقى کردم ، اما پس از تماس با سردبیر محترم دیباچه و سوگند ایشان باور کردم که یک اشتباه موجب این فاجعه تلخ شده است ، در نتیجه با همه عصبانیت به سهم خودگذشت کردم .

۵- اینجانب فیلم آقاى کاهانى را نه دیده ام و حرف هایم شکل مثال داشته اند و نه قطعى و هیچ قضاوتى هم در آن دخیل نبوده است . شاید فیلم را ببینم نظرم با شورا متفاوت باشد اما نظر اکثریت لحاظ مى شود . بنا به گفته سردبیر دیباچه سایر رسانه ها در تحریک آمیزتر ساختن مطالب کوشیده اند.

۶- در هر حال طبیعى است که مطالب ابتر و کوتاه شده و جهت دار تر انعکاس یافته اند که تمایلى به باز نشر آن ندارم.

٧- اینجانب اگر چه ممکن است با برخى لحظات فیلم هاى آقای کاهانى موافق نبوده باشم اما اسلوب و سبک ایشان را مى پسندم و این را قبلا هم گفته ام .

٨- و اما اظهار نظرم درباره فیلم فروشنده- مشترى- همکار خوب و مهربانم اقاى فرهادى دیگر بیش از همه مطالب خصوصى بود و ایشان را مى دیدم حتما بیان مى کردم اما واقعا با وجود اینکه کمترین گناهى ندارم از بابت رسانه اى شدن آن متاسف و مغموم هستم . اگر ولو به قدر یک سر سوزن چنین قصدى داشتم دلم نمى سوخت . اصغر عزیزم من و شما فضا را مى شناسیم ، گاه وقایع ناخواسته هستند . من تو را تحسین مى کنم و این خطاى ژورنالیستى را بر من بى گناه به بخش تا همه بدانند که ما چگونه انسان هایى هستیم . تا ببینمت .

٩- هم چنین از تهیه کننده محترم فیلم آقاى کاهانى پر تلاش هم بابت این فاجعه ناخواسته دلجویی مى کنم و امیدوارم با سکوت هوشمندانه خود بر توقف این وضعیت ناشایست مساعدت نمایند .

این جانب ، تاوان اعتماد خود را به یک خبرنگار جوان که عصر روز قدر به من مراجعه کرد و نتوانستم او را از خود برانم را به این وسیله مى پردازم.

با احترام نسبت به همه: سید ضیا الدین درّى