فرزند داریوش ارجمند گفت: بهترین لطفی که پدرم به من داشته این است که من را به هیچ جا معرفی نکردند و این اتفاق برای من خیلی خوب بود چون یاد گرفتم در این عرصه روی پای خودم بایستم.

فرزند داریوش ارجمند گفت: بهترین لطفی که پدرم به من داشته این است که من را به هیچ جا معرفی نکردند و این اتفاق برای من خیلی خوب بود چون یاد گرفتم در این عرصه روی پای خودم بایستم.

به گزارش هفت هنر، امیر یل ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون پدرش را مردی با رفتارهای ویژه و اهل خانواده خواند و گفت: همیشه به اینکه پسر داریوش ارجمند هستم افتخار می کنم، هر وقت سوال یا مشکلی در زندگی داشتم با روی گشاده پذیرای من بود و به نوعی یک ارتباط بسیار صمیمی با ما برقرار کرده است.

وی افزود: بهترین لطفی که پدرم به من داشته این است که من را به هیچ جا معرفی نکردند و این اتفاق برای من خیلی خوب بود چون یاد گرفتم در این عرصه روی پای خودم بایستم، البته الان خیلی خوشحالم چون شاید آن موقع ها از ان قضیه خوشحال نمی شدم ولی الان فهمیدم پدرم به من یاد داد چه طور باید روی پای خودم بایستم.

ارجمند در قبال بزرگترین ویژگی پدرش خاطرنشان کرد: من در مورد پدرم تنها یک جمله را می توانم بگویم و آن این است که داریوش ارجمند بزرگ مرد سینمای ایران است.