«ارباب حلقه ها» در شبکه خانگی نمایش
«ارباب حلقه ها» در شبکه خانگی نمایش

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت ۶ فیلمنامه موافقت کرد.

شورای پروانه نمایش خانگی با ساخت ۶ فیلمنامه موافقت کرد.

به گزارش هفت هنر، بر اساس جلسه یکشنبه ۱۳ تیر شورای پروانه نمایش خانگی که با حضور اکثر اعضا برگزار شد با ساخت فیلمنامه های «به آبادان می آئیم» به تهیه کنندگی و کارگردانی رحیم مرتضوی بند، «ارباب حلقه ها» به تهیه کنندگی محمد شهبازی و کارگردانی مهدی منصور آرا و انیمیشن «صدف و مروارید» به تهیه کنندگی محسن محسنی نسب و کارگردانی الهه عسگری موافقت به عمل آمد.

همچنین در این جلسه با ساخت سه عنوان فیلم کوتاه موافقت شد.