ادامه بحران کتابخانه ها در انگلستان
ادامه بحران کتابخانه ها در انگلستان

تصمیم شورای شهر «دربای» انگلستان مبنی بر نگه داشتن ۴ کتابخانه تحت مدیریت خود و واگذاری ۱۱ کتاب‌خانه دیگر به فعالیت به صورت دواطلبانه اعتراض کردند.

تصمیم شورای شهر «دربای» انگلستان مبنی بر نگه داشتن ۴ کتابخانه تحت مدیریت خود و واگذاری ۱۱ کتاب‌خانه دیگر به فعالیت به صورت دواطلبانه اعتراض کردند.
 به گزارش هفت هنر، به نقل از «گاردین»، برنامه شورای شهر «دربای» مبنی به مدیریت داوطلبانه ۱۱ کتاب‌خانه این شهر مورد اعتراض گروه‌های مختلف قرار گرفته و این اقدام را برابر با تخریب آن‌ها دانستند.

شورای شهر «دربای» اعلام کرده است که «در پی تصمیم دولت برای ادامه پرداخت نکردن بوجه محلی» لازم است تا مبلغ ۶۴۸ هزار پوند از بودجه کتاب‌خانه‌ها صرفه‌جویی شود. این شورا گفته است که گزینه‌های متعددی مطرح بود که بهترین انتخاب تعطیلی کتاب‌خانه مرکزی شهر و انتقال آن به مکانی جدید و گذاشتن ۱۱ کتاب‌خانه دیگر در اختیار داوطلبان بوده است. بنابر این اعلام تنها ۴ کتاب‌خانه تحت اختیار شورای شهر بوده و هر کدام به‌طور متوسط سالیانه فقط ۱۴ هزار و ۵۰۰ پوند بودجه دریافت خواهند کرد.

شورای شهر «دربای» که طرح را از فصل پاییز اجرایی خواهد کرد تائید کرده است در نتیجه قطع بودجه دولتی تعداد مشاغل با حقوق کاهش چشمگیری خواهد داشت و اگر تعداد داوطلبان هر کدام از کتاب‌خانه‌ها کافی نباشد آن مکان تعطیل خواهد شد. گفته می‌شود که بودجه در نظر گرفته برای دیگر کتاب‌خانه‌ها نیز کفاف مخارج را نداده و مدیران آن‌ها می‌بایست به دنبال یافتن منابع مالی دیگر و یا راه‌های برای درآمدزایی باشند.

بنابر گزارش موسسه اخبار کتابخانه‌های عمومی که پیگیر تغییرات این مکان‌ها است اعلام کرده است که از ماه آوریل ۲۰۱۶ ۷۲ کتاب‌خانه ثابت و سیار انگلستان در وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند.

در همین حال «لورا سوافیلد»، مدیر گروه کتاب‌خانه‌های ملی گفته است: «چنین تصمیماتی چند سال پیش داستان حساسیت‌برانگیزی قلمداد می‌شد اما این روزها به امری عادی بدل شده است.»

وی می‌گوید: «تجربه نشان داده است که واگذاری کتاب‌خانه‌ها به داوطلبان به معنای تخریب آن‌ها است. چنین مکان‌هایی به دلیل نداشتن کارمندان آزموده هیچ‌گاه نتوانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند.»