احتمال احیای دوباره گروه آریان
احتمال احیای دوباره گروه آریان

تهیه‌کننده کنسرت و آلبوم های گروه «آریان» که اعضای آن مدتی است جدا از هم به فعالیت مشغول هستند گفت: علی پهلوان یکی از خوانندگان گروه «آریان» قرار است به زودی از استرالیا به ایران بازگردد.

تهیه‌کننده کنسرت و آلبوم های گروه «آریان» که اعضای آن مدتی است جدا از هم به فعالیت مشغول هستند گفت: علی پهلوان یکی از خوانندگان گروه «آریان» قرار است به زودی از استرالیا به ایران بازگردد.

 به گزارش هفت هنر،محسن رجب پور با اشاره به این که علی پهلوان به زودی به ایران باز خواهد گشت، گفت: طی ماه های گذشته با پهلوان در ارتباط بودم و او بنا دارد همزمان با بازگشت به ایران ضمن حضور دوباره در عرصه موسیقی همکاری های جدیدی را نیز با برخی از اعضای گروه «آریان» آغاز کند که در روزهای آینده جزییات بیشتر از آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

او خاطرنشان کرد: من باز هم به این موضوع تاکید می کنم که بین من و اعضای گروه آریان مشکلی وجود نداشت و مشکل بین برخی از اعضای گروه بود. کما اینکه اگر من با این گروه مشکل داشتم در حال حاضر با علی پهلوان نیز در ارتباط نبودم.