اجرای طرح ۳۰۷۰ تامین اجتماعی، ۷۰ میلیون بار مراجعه را کاهش می دهداستاندار تهران با اشاره به اجرای طرح ۳۰۷۰ در سازمان تامین اجتماعی گفت: با اجرای این طرح، ۳۰ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه می شود و در نتیجه آن ۷۰ میلیون بار مراجعه به واحدهای اجرایی این سازمان کم می شود. به گزارش […]

اجرای طرح ۳۰۷۰ تامین اجتماعی، ۷۰ میلیون بار مراجعه را کاهش می دهداستاندار تهران با اشاره به اجرای طرح ۳۰۷۰ در سازمان تامین اجتماعی گفت: با اجرای این طرح، ۳۰ خدمت به صورت غیرحضوری ارائه می شود و در نتیجه آن ۷۰ میلیون بار مراجعه به واحدهای اجرایی این سازمان کم می شود.

به گزارش تیترهنر، انوشیروان محسنی بندپی در چهارمین جلسه شورای اداری این استان اظهار داشت: تامین اجتماعی از جمله دستگاه های دارای مراجعه زیاد ارباب رجوع است که این موضوع ضرورت ارائه خدمات غیرحضوری را دو چندان می کند.
وی ادامه داد: با اجرای طرح ۳۰۷۰ در تامین اجتماعی کاهش مراجعه ارباب رجوع محقق می شود که بر اساس این طرح با ارائه ۳۰ خدمت غیرحضوری ۷۰ میلیون بار مراجعه کم می شود.
استاندار تهران تصریح کرد: تسریع و تبادل اطلاعات بین دستگاهی و توسعه زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری و ثبات بخشی به شیوه اجرای خدمت به صورت غیرحضوری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.