سرانجام اثر مشترک فردین خلعتبری و همایون شجریان به سرانجام رسید و هم اکنون این آلبوم در دفتر موسیقی منتظر دریافت مجوز است.

سرانجام اثر مشترک فردین خلعتبری و همایون شجریان به سرانجام رسید و هم اکنون این آلبوم در دفتر موسیقی منتظر دریافت مجوز است.

به گزارش هفت هنر،  فردین خلعتبری و همایون شجریان همکاری مشترکی دارند که آنسامبل ذاستا در قالب کوارتت زهی آنها را همراهی کرده است. این اثر قرار بود اسفند ماه سال گذشته منتشر شود اما مراحل انتشار آن به طول انجامید و پس از تنظیم دوباره آلبوم توسط بهنام ابولقاسم (ُرپرست آنسامبل ذاستا) این اثر اکنون آماده انتشار است.

بهنام ابولقاسم با تایید این خبر گفت که کارهای نهایی آلبوم اردیبهشت ماه به اتمام رسیده است و هم اکنون آلبوم در ارشاد در انتظار دریافت مجوز برای انتشار است.

در این آلبوم پدرام فریوسفی ویولن اول، پانیذ فریوسفی ویولن دوم، پریسا پیرزاده آلتو، آتنا اشتیاقی ویولن سل، مهیار طریحی سنتور، کاوه صالحی ساز جدید «لوتار»، آیین مشکاتیان پرکاشن و بهنام ابوالقاسم به نوازندگی پرداخته‌اند.