ابوالقاسم طالبی سریال اجتماعی می سازد
ابوالقاسم طالبی سریال اجتماعی می سازد

دستیار کارگردان فیلم “یتیم خانه ایران” گفت: ابوالقاسم طالبی در حال حاضر به طور کامل سلامت خود را به دست آورده و مشغول نگارش فیلمنامه جدید است.

دستیار کارگردان فیلم “یتیم خانه ایران” گفت: ابوالقاسم طالبی در حال حاضر به طور کامل سلامت خود را به دست آورده و مشغول نگارش فیلمنامه جدید است.

 به گزارش تیتر هنر حسین لفافیان دستیار کارگردان فیلم “یتیم خانه ایران” ، درخصوص آخرین وضعیت جسمی “ابوالقاسم طالبی” نویسنده و کارگردان سینما گفت: ابوالقاسم طالبی در حال حاضر به طور کامل سلامت خود را به دست آورده و مشغول نگارش فیلمنامه جدید است. وی هر روز به دفتر کار خود رفته و به طور کامل بیماری را پشت سر گذاشته است.

وی در همین راستا ادامه داد: خوشبختانه بعد از عمل قلب وضعیت عمومی طالبی بهبود یافت و با اینکه یکی دیگر از رگ‌های قلب وی مسدود بود با دارو درمانی روند معالجه سپری شد و دیگر نیازی به عمل قلب مجدد نیست.

دستیار کارگردان سریال شهرزاد درباره آخرین مراحل ساخت جدیدترین اثر تلویزیونی ابوالقاسم طالبی تصریح کرد: همگی منتظر این هستیم تا به محض پایان یافتن فیلمنامه آن را برای تایید مجوز ارائه دهیم و به محض دریافت مجوز مراحل پیش تولید را آغاز خواهیم کرد، طالبی به شدت روی فیلمنامه حساس است و تا همه چیز در اثر برای وی قطعی و فیکس نشود تولید را شروع نمی کند.

لفافیان درباره مضمون سریال جدید طالبی خاطرنشان کرد: هنوز اسم مشخصی برای اثر انتخاب نشده و منتظریم تا فیلمنامه تکمیل شود. پیش از این قرار بر این بود تا سریالی تاریخی ساخته شود اما طالبی در حال حاضر مشغول نگارشی سریالی به روز و در مورد مسائل روز اجتماعی است.