ابوالحسن داوودی از پشت پرده حواشی هشتمین جشن خانه سینما گفت
ابوالحسن داوودی از پشت پرده حواشی هشتمین جشن خانه سینما گفت

✅ابوالحسن داوودی در برنامه ۳۵ برای اولین بار از پشت پرده حواشی هشتمین جشن خانه سینما گفت: * ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جشن به ما گفتند امسال قرار است برخورد دیگری با جشن بشود. حتی چند نفر از خود سینما که با فضای اطلاعات مرتبط بودند زنگ زدند و اخطار دادند که رعایت کنید.  […]

✅ابوالحسن داوودی در برنامه ۳۵ برای اولین بار از پشت پرده حواشی هشتمین جشن خانه سینما گفت:

* ۴۸ ساعت قبل از برگزاری جشن به ما گفتند امسال قرار است برخورد دیگری با جشن بشود. حتی چند نفر از خود سینما که با فضای اطلاعات مرتبط بودند زنگ زدند و اخطار دادند که رعایت کنید.  من سه روز مانده  به جلسه همه دوستان را جمع کردم و همه متن ها را به دقت بررسی کردم و هر چیزی که ممکن بود فضا به وجود بیاورد را حذف کردیم. حتی انوشیروان روحانی را دعوت کرده بودیم که در جشن اجرای پیانو داشته باشد  که من زنگ زدم و با احترام به ایشان  گفتم ممکن است فضایی به وجود بیاید برای شما خوب نباشد.

*دو روز مانده به جشن سیمون سیمونیان که روابط عمومی خانه سینما بود آمد و خیلی نگران گفت من هر سال دارم اسامی عکاس و خبرنگارها را می گیرم. ما هر سال بین ۸۰-۹۰ تا عکاس و خبرنگار داریم، امسال اما بین ۲۰۰ تا عکاس و خبرنگار تقاضای کارت داده اند. که من گفتم موردی نیست بگذارید بیایند.

*ابتدا قرار بود جشن در تالار وحدت برگزار شود.  ۳-۴ روز مانده به جشن  یکباره تالار وحدت قراردادش را با ما لغو کرد و ما مجبور شدیم برویم سالن نمایشگاه بین الملل که یک سالن ۴-۵ هزار نفره است را بگیریم و مجبور بودیم آنجا را تجهیز کنیم. همچنین به علت بزرگی سالن باید رعایت یک سری اصول امنیتی را می کردیم. دیدم سالن ۸ تا در ورودی دارد با مدیر آنجا صحبت کردم برای اینکه گروه راهنمایی و حفاظت بتوانند کارشان را بکنند شما به طور کامل درهای سمت چپ را ببندید.

*رسیدیم به روز مراسم و یک ساعت مانده به مراسم دیدم اتفاقاتی دارد می افتد.  گروهی با وضعیت خیلی عجیب غریب و با شلوار جین پاره و حجاب های بد بیرون سالن ایستاده بودند. همچنین یک نفر با چهره ای عجیب کنار جایی که آقای مسجد جامعی  قرار بود بنشیند نشسته بود. دوستان رفتند بیرونش کنند گفت من فامیل یک از افرادی هستیم که قرار بود از او تقدیر بشود. گفتیم خب بفرمایید انتهای سالن بنشینید.  بلندش کردیم.  دیدم دوباره آمد نشست همانجا.  از حسین فرح بخش خواستم او را بلند کند و حسین فرح بخش بلندش کرد فرستاد عقب. اما باز هم  آخرین لحظه که وزیر نشست آمد نشست کنار وزیر و یکی از عکس هایی که منتشر کردند عکس او بود و گفتند او یکی از بچه های آقای مسجد جامعی است!

*در آخرین لحظات به یکباره درهای سمت چپ باز شد و آنهایی که با تیپ عجیب و غریب آمده بودند ریختند تو و عکاس ها شروع کردند عکس گرفتن. همه کسانی که وارد شدند قیافه های عجیب داشتند و حجاب های به شدت بدی داشتند. این در شرایطی بود که من حتی از خانم های بازیگر خواسته بودم حجاب شان را رعایت کنند.

*روی سن یک بخش نمایشی داشتیم و قرار بود با مسئله دست دادن شوخی بشود که آن را حذف کردیم تا هیچ شایبه ای به وجود نیاید. سر صحنه  اما برخی دوستان هیجانی شدند و چیزی که حذف شده بود را انجام دادند اما مسِله مهمی نبود و بحث اصلی حجاب ها و آدم هایی بودند که در جشن حضور داشتند.

*بعد از جشن با جنجال هایی که ایجاد شد، آمدند من و سیمون سیمونیان را ببرند. هیت مدیره گفت همه با هم هستیم و همه با ما آمدند که دیدیم برای همه ما پرونده تشکیل شده و حکمی که بعدا دادند ۵ سال زندان برای من و بین ۲ تا ۳ سال زندان برای هیئت مدیره به جرم اشاعه فحشا بود.  من حالم بد شد و بستری شدم اما فضایی که بعدش به وجود آمد بسیار خوب بود و اهتمام و همدلی بی سابقه ای بین سینماگران به وجود آمد که واقعا بی نظیر بود.

منبع: روزنامه سینما