آمار فروش فیلم‌های روى پرده در هفته آخر تابستان/ «فروشنده» ۸ میلیارد را رد کرد
آمار فروش فیلم‌های روى پرده در هفته آخر تابستان/ «فروشنده» ۸ میلیارد را رد کرد

در آخرین هفته تابستان فیلم‌های سینمایی روی پرده همچنان به فروش خوب‌شان ادامه دادند. به گزارش هفت هنر آخرین  آمار فروش فیلم‌های روی پرده به گفته پخش‌کننده‌هایشان به شرح زیر است: • فروشنده…۸میلیارد و  ۵۰ میلیون تومان( ۲۳ روز) • لانتوری.. ۶میلیارد و  ۲۰۰ میلیون تومان( ۵۲ روز) • زاپاس… ۵میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان […]

در آخرین هفته تابستان فیلم‌های سینمایی روی پرده همچنان به فروش خوب‌شان ادامه دادند.

به گزارش هفت هنر آخرین  آمار فروش فیلم‌های روی پرده به گفته پخش‌کننده‌هایشان به شرح زیر است:

• فروشنده…۸میلیارد و  ۵۰ میلیون تومان( ۲۳ روز)

• لانتوری.. ۶میلیارد و  ۲۰۰ میلیون تومان( ۵۲ روز)

• زاپاس… ۵میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (۸۶ روز)

• ناردون…. ۳میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان( ۴۵ روز)

• من…….. ۲میلیارد و  ۱۰۰ میلیون تومان( ۳۸ روز)

• آب نبات چوبی…… ۱ میلیارد و ۱۸۰میلیون تومان ( ۳۸روز)

• دزد و پری……….. ۸۶۰ میلیون تومان ( ۶۶ روز)

• سایه های موازی……  ۲۹۵ میلیون تومان (۲۳ روز)

• سایه…………………. ۹۰ میلیون تومان ( ۳۱ روز)

• ربوده شده …  ۳۰میلیون تومان( ۲ روز)

• اروند … ۱۰  میلیون تومان(۲ روز)

• دوازده صندلى……….. ۷ میلیون تومان (  ۳۶ روز)

• رفقای خوب……….. ۱۵ میلیون تومان  ( ۹روز)