یک بازنشسته آموزش و پرورش در نامه ای به دکتر روجانی رئیس جمهور دغدغه ها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فرهنگیان مطرح کرد.

یک بازنشسته آموزش و پرورش در نامه ای به دکتر روجانی رئیس جمهور دغدغه ها و پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت فرهنگیان مطرح کرد.

به گزارش هفت هنر، آقای روحانی به داد ما بازنشستگان فرهنگی برسید حقوق ما ده روز را هم کفایت نمی کند . ما به خدا رسیده ایم.
۱_ ایجاد تمهیدات قانونی لازم و فوری در جهت رفع تبعیض های ناروا و ترمیم فاصله ی ناعادلانه حقوق و مزایای بازنشستگان آموزش و پرورش ، اولا نسبت به همکاران شاغل خود در همین وزارتخانه؛ ثانیا نسبت به شاغلان و بازنشستگان سایر نهادها و سازمان های دولتی. اجرای ماده ۶۴قانون مدیریت خدمات کشوری
۲_تجمیع بیمه های کنونی فرهنگیان شاغل و بازنشسته در قالب بیمه ای واحد ، کارآمد و فراگیر که پاسخگوی نیازهای آنها در شرایط سنی مختلف باشد.
۳_پرداخت معوقات و مطالبات در چه زمانی ؟ عمر دولت شما هم رو به پایان است باز هم کافی نیست ؟
آنچه در این بخش به عنوان خواسته های مورد نظر بازنشستگان فرهنگی می گنجد ، شامل موارد ذیل است
:الف پرداخت فوری تمام مطالبات معوق و دیون مختلف بازنشستگان سال ۹۳و۹۴ بویژه معوقات مربوط به پاداش های پایان خدمت آنها
ب پرداخت فوری مابه التفاوت کامل و همچنین خسارات ناشی از عدم اجرای مفاد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مطابقت ضریب ریالی افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته

درسالهای۱۳۸۹الی ۱۳۹۳با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی که متأسفانه توسط وزارت و و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری در دولت قبلی اجرا نشده و آرای زیادی نیز توسط دیوان عدالت اداری در محکومیت آموزش و پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری دراین رابطه صادر شده است. که متأسفانه درسال ۹۴دیوان رأی خودرا تغییر داده است.
ج_اجرای قانون همسان سازی شاغلین وبازنشسته ها باسایر بازنشستگان وزارتخانه های دیگر

یقین داشته باشید بی توجهی و حرمت شکنی به این قشر فهیم عواقب بسیار ناگواری و ضربه جدی را بر پیکره فرهنگ جامعه وارد خواهد ساخت که بزودی جبران نخواهد شد .
یک پیامک بسیار مهم : آقای رئیس جمهور ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، مسئولان سازمان مدیریت وخدمات کشوری سلام به داد بازنشستگان آموزش و پرورش برسید با حقوقی که می گیرند تا دهم ماه هم نمی توانند زندگی کنند وسخت در رنجند.