آغاز نمایشگاه کتاب قطر با حضور ایران
آغاز نمایشگاه کتاب قطر با حضور ایران

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب قطر صبح روزگذشته (۱۰ آذرماه) با حضور ایران افتتاح شد.

بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب قطر صبح روزگذشته (۱۰ آذرماه) با حضور ایران افتتاح شد.

به گزارش هفت هنر، بیست و هفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب قطر صبح روزگذشته (۱۰آذرماه) با حضور وزیر فرهنگ و ورزش قطر با شعار «اقرا» آغازبه کارکرد.

۳۳ کشورازجمله آلمان، آمریکا، مصر، امارات، ترکیه، ایران، سوریه، کویت، انگلستان، اردن، هلند، فلسطین وعربستان دراین نمایشگاه حضوردارند. نمایشگاه درفضایی به مساحت ۴۷ هزار و ۷۰۰ مترمربع و در۸۹۵ غرفه برگزار می‌شود. ازنکات قابل توجه این نمایشگاه حضور پرتعداد ناشران مصری در۱۰۶ غرفه است. این درحالی است که کشور قطربه عنوان برگزار کننده تنها با ۷۷ ناشردراین دوره ازنمایشگاه شرکت کرده است.

۳۰ برنامه جنبی درمدت برگزاری نمایشگاه برگزار می‌شود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به برنامه‌های اهمیت صنعت نشروچگونگی حمایت ازناشر ونویسنده، شب شعر، فرزندان و آسیب‌شناسی شبکه‌های اجتماعی و فنون نوشتن مقاله اشاره کرد. نمایشگاه امسال مه‌مان ویژه ندارد. بیست و هفتمین دوره نمایشگاه کتاب قطر به محل جدیدی درمرکز شهر دوحه انتقال یافته است.

افزایش متراژ محل جدید و دسترسی راحت‌تر مخاطبان از جمله دانشجویان و دانش آموزان از مهم‌ترین دلایل اینجابجایی عنوان شده است. ۱۰۴ هزار عنوان کتاب در این دوره از نمایشگاه عرضه شده که ۱۵ هزار عنوان آن چاپ جدید است. اسپانسر رسمی نمایشگاه صندوق حمایت از فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی است. سه حامی کوچک‌تر با عنوان‌های بانک ملی قطر، اوریدوموبایل و شهرک فرهنگی کتارا دربرگزاری نمایشگاه نقش دارند. هر روز مسابقه‌ای برای بازدید کنندگان از نمایشگاه درنظر گرفته شده که جایزه آن هزارریال قطری است.

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران با نمایش ۳۰۰ عنوان کتاب به عنوان نماینده نشر جمهوری اسلامی ایران درغرفه‌ای به مساحت ۲۴ مترمربع در این دوره ازنمایگشاه حضور دارد. ایران‌شناسی، ادبیات، هنر، آموزش خط، آموزش زبان فارسی و کودک و نوجوان از جمله عنوان کتاب‌هایی است که در غرفه ایران به نمایش گذاشته شده است.

معرفی صنعت نشرایران، دعوت از ناشران بین الملل برای حضور درنمایشگاه کتاب تهران، معرفی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درقالب کاتالوگ و بروشور، دیدار با روسای نمایشگاه‌های بین المللی کتاب دیگر کشور‌ها و دعوت از آن‌ها برای حضوردرنمایشگاه بین المللی کتاب تهران، معرفی طرح گرنت، برگزاری روز ایران و مذاکره با دیگر ناشران خارجی شرکت کننده درنمایشگاه ازجمله برنامه‌هایی است که درغرفه ایران به آن پرداخته می‌شود.

رایزنی فرهنگی ایران درقطر، نشر احسان و نشر کانی مهرنیز دراین نمایشگاه درغرفه‌ای جداگانه حضور دارند.

بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب قطرتا تاریخ ۲۰ آذرماه دایر است. ساعت کار این نمایشگاه از ساعت ۹ تا ۲۲ است.