آزار و اذیت مرگبار دختر جوان +عکس
آزار و اذیت مرگبار دختر جوان +عکس

مردی به اتهام تجاوز و قتل گارسون باری خارج از یک کلوپ شبانه در نورث‌همپتون، انگلیس به حداقل ۳۰ سال زندان محکوم شد.

مردی به اتهام تجاوز و قتل گارسون باری خارج از یک کلوپ شبانه در نورث‌همپتون، انگلیس به حداقل ۳۰ سال زندان محکوم شد.

آزار و اذیت مرگبار دختر جوان +عکس

 مردی به اتهام تجاوز و قتل گارسون باری خارج از یک کلوپ شبانه در نورث‌همپتون، انگلیس به حداقل ۳۰ سال زندان محکوم شد.”ادوارد تنیسوود” در دادگاه بیرمنگام به اتهام قتل و جنایت به دختر جوان “ایندیا چیپ چیس” به حداقل ۳۰ سال زندان محکوم شده است. متهم در حالت مستی خارج از کلوپ شبانه با اصرار قول داده این دختر جوان را صحیح و سالم به خانه اش برساند. متهم ۵۲ ساله در دادگاه به هیئت منصفه گفته که وی بعد از مرگ ایندیا در بار هتلی برای ۲۲ ساعت به نوشیدن مشروبات الکی پرداخته تا با کشف جسد این دختر در خانه اش توسط پلیس  بازداشت می شود. متهم در دادگاه ادعا کرده که برقراری رابطه جنسی با رضایت قربانی صورت گرفته و این دختر جوان مست بوده که حین راه رفتن تعادل خود را از دست داده و زمین می خورد، اما اظهارات وی از سوی هیئت منصفه قابل قبول نبوده و به حداقل ۳۰ سال زندان محکوم شده است. همچنین طبق گزارش ها آثار ۳۳ جراحت روی بدن ایندیا از جمله آثار کبودی روی مفاصل هر دو ران وی مشاهده شده است. قاضی این دادگاه گفته است این جنایت وحشتناکی بوده که در آن دختر جوان جذابی قربانی هوس این مرد شده است. پدر و مادر قربانی در دادگاه اذعان داشتند که مرگ دخترشان حادثه دلخراشی برای خانواده آنها بوده و از نظر روانی در شرایط نامناسبی بسر می برند.