آخرین وضعیت امید حاجیلی پس از تصادف
آخرین وضعیت امید حاجیلی پس از تصادف

افشاری با اشاره به اینکه هم اکنون حال امید حاجیلی خوب است، گفت: خدا را شکر خسارت تصادف اخیر فقط مالی بوده است.

افشاری با اشاره به اینکه هم اکنون حال امید حاجیلی خوب است، گفت: خدا را شکر خسارت تصادف اخیر فقط مالی بوده است.

به گزارش هفت هنر، پویا افشاری مدیر برنامه امید حاجیلی خواننده پاپ گفت: پس از تصادفی که امید حاجیلی ساعت ۲ بامداد امروز داشت، خدا را شکر الان حال خوبی دارد.
وی ادامه داد: در بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی امید حاجیلی پشت چراغ قرمز بوده که وقتی چراغ سبز می شود و او قصد حرکت کردن دارد ، یک سواری هیوندای نمی تواند ماشین خود را کنترل کند و از پشت با ماشین حاجیلی برخورد می کند.
افشاری تصریح کرد: در ماشین برخورد کرده با ماشین حاجیلی یک خانواده بودند و یک بچه یک ساله داشتند و نگرانی آن بچه مقداری امید  حاجیلی را اذیت می کرد چرا که او را با صورت خونی دیده بود.
وی همچنین اظهار کرد: البته معلوم شد که خون مربوط به مادر بچه بوده است.
مدیر برنامه امیدحاجیلی خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین خبری که در ساعت ۱۱:۰۰ از حال آن خانواده داشتم وضعیت فعلی شان خوب است اما ماشین امید حاجیلی خسارت دید که خدا را شکر این خسارت فقط مالی بود نه جانی.