آخرین آمار فروش فیلم‌ها/ «آینه بغل» ۱۹ میلیاردی شد
آخرین آمار فروش فیلم‌ها/ «آینه بغل» ۱۹ میلیاردی شد

آمار فروش فیلم‌های سینمایی تا ابتدای جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ مشخص شد.

آمار فروش فیلم‌های سینمایی تا  ابتدای جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ مشخص شد.

به گزارش تیترهنر، بنا بر این گزارش، رقم فروش فیلم‌ها به شرح زیر است: (تمام ارقام به تومان است)

 

–آینه بغل ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون(۷۹ روز)

–ثبت با سند برابر است ۳ میلیارد و ۳۳۰میلیون(۹۳ روز)

–بدون تاریخ بدون امضاء ۱میلیارد و ۷۵۰ میلیون(۹روز)

–پسرعمو دخترعمو ۱میلیارد و ۶۵۰ میلیون(۵۸ روز)

–عشقولانس ۱میلیاد و ۵۳۰ میلیون(۴۴ روز)

–سدّمعبر ۱میلیارد و ۳۰۰میلیون(۵۸ روز)

–حریم شخصی ۹۳۰میلیون(۷۲ روز)

–کمدی انسانی ۸۳۰ میلیون(۳۷ روز)

–پل خواب ۸۰۰ میلیون(۴۴ روز)

–ما خیلی باحالیم ۷۵۰ میلیون(۱۶روز)

–کلیله و دمنه ۳۰۰ میلیون (۵۸ روز)

–راز سیاوش ۲۱۰ میلیون( ۸۶ روز)

–اسرافیل ۱۳۰ میلیون (۹روز)

–هاری ۱۲۰ میلیون (۹روز)

–افسانه گل‌آباد ۶۲ میلیون (۳۰روز)

–شاخ کرگدن ۲۸میلیون (۲۳ روز)

–من یک ایرانی ام ۱۱ میلیون(۱۶ روز)

—مادری ۱۰میلیون(۲روز)

—بلوک نهم خروجی دوم ۳ میلیون و ۲۰۰هزار تومان(۲روز)

—دعوتنامه ۳میلیون(۲روز)

—اشک نرگس ۸۵ هزارتومان(۲روز)