در میان آثار اکران شده از صبح چهارشنبه (یک آذر) فیلم سینمایی «قاتل اهلی» مورد توجه مخاطب قرار گرفت و فروش آن در تهران و اکران محدود شهرستان به ۲۲۵ میلیون تومان ظرف ۲ روز گذشته رسید.

در میان آثار اکران شده از صبح چهارشنبه (یک آذر) فیلم سینمایی «قاتل اهلی» مورد توجه مخاطب قرار گرفت و فروش آن در تهران و اکران محدود شهرستان به ۲۲۵ میلیون تومان ظرف ۲ روز گذشته رسید.

به گزارش تیتر هنر، با توجه به اکران فیلمهای جدید تنوع ژانر در فیلم های اکران شده لحاظ شده و مخاطب علاوه بر فیلم های کمدی و اجتماعی ، فیلم باموضوع دفاع مقدس و مستند نیز می توانددر اکران جدید ببیند و همه ذائقه‌ها در نظر گرفته شده است به امید این که سینما در ماه آذر فروش خوبی داشته باشد و مخاطب از فیلم های اکران شده استقبال کند.

احمد مختاری مدیردفتر پخش هدایت فیلم درباره فروش فیلم‌های این دفتر گفت: فیلم «ثبت با سند برابر است» در تهران ظرف دو روز چهارشنبه و پنج شنبه به فروش ۱۲۰ میلیون تومان رسیدو در شهرستان به صورت محدود و تنها در ۱۰ سالن به نمایش در آمد که فروش آن به ۳۰ میلیون تومان رسید و در کل فروش فیلم به ۱۵۰ میلیون تومان رسید.

وی ادامه داد: فیلم «خانه دختر» در تهران به فروش ۱ میلیاردو ۸۵۴ میلیون و در شهرستان به فروش ۹۳۰ میلیون تومان دست یافت که فروش کل فیلم تاکنون به رقم ۲ میلیاردو ۷۸۴ میلیون تومان رسید.فیلم «ملی و راه های نرفته اش» در تهران به فروش ۱ میلیاردو ۵۲۰ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۵۶۰ میلیون تومان رسید که در کل فروش فیلم به رقم ۲ میلیارد و ۸۰میلیون تومان رسید.

حبیب اسماعیلی مدیر عامل دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم «غیرمجاز» گفت : فیلم هم اینک به فروش ۲۱۰ میلیون تومان در تهران و شهرستان رسیده است.

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «قاتل اهلی» در تهران و شهرهای اصفهان، شیراز و مشهد اکران شد که با توجه به اکران محدود در شهرستان ها فیلم ظرف دو روز به رقم فروش ۲۲۵ میلیون تومان رسید و از صبح شنبه در شهرهای خوزستان، گیلان، مازندران و… اکران خواهدشد.

وی ادامه داد: فیلم سینمایی «زرد» همچنان با اقبال مخاطب روبرو است و هم اینک فروش فیلم به ۵ میلیارد و۲۲۰میلیون تومان رسید.

منوچهر زبردست مدیرعامل دفتر پخش  سبحان گستر درباره فروش فیلم «خفه گی» گفت: همچنان  فیلم با اقبال مخاطب مواجه است و  فروش فیلم به رقم ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان رسید.

بنابراین گزارش، براساس سیستم مکانیزه فیلم سینمایی «خالتور» به فروش ۱ میلیاردو ۹۴۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان رسید، فیلم «قهرمانان کوچک» به فروش ۲ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۸۱۷ هزار تومان رسید، فیلم «ایتالیا ایتالیا» به فروش ۱ میلیارد و ۲۵۷ میلیون  ۷۱۷ هزار تومان رسید، فیلم «آزاد به قید شرط» به فروش ۲۱۴ میلیون و ۸۱۴ هزار تومان رسیدو فیلم «انزوا» به فروش ۵۱ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان رسید.