آخرین آمار فروش فیلم‌های سینمایی/ «سد معبر» از نیم میلیارد تومان عبور کرد
آخرین آمار فروش فیلم‌های سینمایی/ «سد معبر» از نیم میلیارد تومان عبور کرد

فیلم سینمایی باموضوعات اجتماعی و کمدی از روز چهارشنبه بر پرده سینماها آمد.

فیلم سینمایی باموضوعات اجتماعی و کمدی از روز چهارشنبه بر پرده سینماها آمد.

به گزارش تیترهنر، ۲ فیلم سینمایی «پل خواب» با موضوع اجتماعی و «عشقولانس» با موضوع کمدی از صبح چهارشنبه به اکران فیلم های سینمایی اضافه شد. اما همچنان فروش فیلم ها در هفته گذشته با افت مواجه بود.

احمد مختاری مدیر دفتر پخش هدایت فیلم درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «سد معبر» در تهران به فروش ۴۸۳ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۱۵۵ میلیون رسید که در کل فروش فیلم به رقم ۶۳۸ میلیون تومان رسید.

وی درباره فیلم «ثبت با سند برابر است» گفت: فیلم در تهران به فروش ۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان و در شهرستان به فروش ۱ میلیارد و ۶۰ میلیون تومان دست یافت در کل فروش فیلم به رقم فروش ۲ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان رسیده است.

حبیب اسماعیلی مدیر دفتر پخش رسانه فیلمسازان مولود درباره فروش فیلم «دختر عمو پسرعمو» گفت: این فیلم با اقبال مخاطب مواجه شد و هم اینک ۸۰ سالن سینما در اختیار این فیلم قرار گرفته است و هم اینک  به فروش ۵۳۰ میلیون تومان رسید.

علی سرتیپی مدیرعامل دفتر پخش فیلمیران  درباره فروش فیلم های دفتر گفت: فیلم سینمایی «آینه بغل»  به فروش ۱۱ میلیارد تومان در تهران و شهرستان رسید. فیلم سینمایی «قاتل اهلی» به فروش ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان رسید.

همایون امکانیان مدیر دفتر پخش نیکان فیلم درباره فروش فیلم های این دفتر گفت: فیلم سینمایی «آذر» به فروش ۸۵۰ میلیون تومان رسید و فیلم «شکلاتی» به فروش ۵۱۰ میلیون تومان دست یافت.

بنابراین گزارش، براساس فروش سیستم مکانیزه ، فیلم «پل خواب» در ۲ روز نمایش به فروش ۲۰ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان ، فیلم «عشقولانس» به فروش ۲۹ میلیون و ۴۰۷ هزار تومان،فیلم «آرمانشهر» به فروش ۸ میلیون و ۵۷۸ هزار تومان،فیلم «کلیله و دمنه» به فروش ۵۶ میلیون و ۷۹۳ هزار تومان،فیلم «خانه کاغذی» به فروش ۴۰۶ میلیون و ۲۵۸ هزار تومان، فیلم «آپاندیس» به فروش ۵۶ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان،فیلم «حریم شخصی» به فروش ۵۲۸ میلیون و ۸۵۱ هزار تومان، فیلم «فهرست مقدس» به فروش ۱۵۶میلیون و ۲۳۱ هزار تومان رسیدند.