در جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی، فیلم سینمایی “ایستاده در غبار” در تهران همچنان با استقبال مخاطبان روبرو است و استقبال از فیلم “عادت نمی‌کنیم” در شهرستان‌ها نیز قابل توجه بوده است.

در جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمایی، فیلم سینمایی “ایستاده در غبار” در تهران همچنان با استقبال مخاطبان روبرو است و استقبال از فیلم “عادت نمی‌کنیم” در شهرستان‌ها نیز قابل توجه بوده است.

به گزارش هفت هنر،  جدیدترین آمار فروش فیلم های سینمای روی پرده سینماها به شرح زیر است:
فیلم سینمایی “رسوایی ۲” به کارگردانی مسعود ده نمکی با در اختیار داشتن ۶ سینما در تهران و ۷۱ روز نمایش توانست به مبلغ فروش یک میلیارد و ۸۹۷ میلیون و۳۰۰هزار تومان دست پیدا کند.
“رسوایی ۲” همچنین درشهرستان ها نیز با در اختیار داشتن ۲۱ سینما و ۶۷ روز نمایش به مبلغ فروش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان دست پیدا کرده است.

فیلم سینمایی “بارکد” به کارگردانی مصطفی کیایی با در اختیار داشتن ۳۰ سینما درتهران و ۴۲ روز نمایش به مبلغ فروش ۳ میلیارد و ۸۶۲ میلیون و۳۵۰ هزار تومان دست پیدا کرد.
“بارکد” همچنین با در اختیار داشتن ۴۹ سینما و۳۵ روز نمایش در شهرستان ها به مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان دست پیدا کرد.
فیلم سینمایی “دراکولا” به کارگردانی رضا عطاران با در اختیار داشتن ۲۷ سینما در تهران و ۲۰ روز نمایش مبلغ یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون و صد هزار تومان فروخته است این فیلم همچنین در شهرستان ها با در اختیار داشتن ۲۶ سینما و ۱۲ روز نمایش مبلغ ۵۸۰ میلیون تومان فروش داشته است.
همچنین فیلم “عادت نمی کنیم” به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان با در اختیار داشتن ۹ سینما و ۳۹ روز نمایش مبلغ یک میلیارد و ۲۹۲ میلیون تومان فروش داشته است این فیلم در شهرستان ها با ۴۰ سینما و ۳۷ روز نمایش ۴۱۰ میلیون تومان فروخته است.
فیلم سینمایی “ایستاده درغبار” به کارگردانی محمد حسین مهدویان با دراختیار داشتن ۱۶ سینما و ۳۷ روز نمایش مبلغ ۸۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان درتهران فروخته است این فیلم در شهرستان ها ۹ سینما و ۳۵ روز نمایش در اختیار داشته و توانسته مبلغ ۲۱۷ میلیون تومان بفروشد.
فیلم سینمای “زاپاس” به کارگردانی بروز نیک نژاد با در اختیار داشتن ۲۳ سینما در تهران و ۲۰ روز نمایش مبلغ ۶۹۱ میلیون تومان فروش داشته است این فیلم همچنین در شهرستان ها با ۳۰ سینما و۱۹ روز نمایش توانسته به مبلغ فروش ۲۰۰ میلیون تومان دست پیدا کند.
فیلم “دختر” به کارگردانی رضا میرکریمی با ۲۰ سینما و ۲۷ روز نمایش مبلغ ۶۷۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش پیدا کرده است این فیلم همچنین در شهرستان ها با در اختیار داشتن ۳۶ سینما و ۷ روز نمایش به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان فروش دست پیدا کرده است.
فیلم سینمایی “ننه نقلی” به کارگردانی پرویز صبری با در اختیار داشتن ۹ سینما در تهران و ۴۰ روز نمایش توانسته به مبلغ ۴۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروش دست پیدا کند این فیلم همچنین در شهرستان ها با ۱۴ سینما و ۴۰ روز نمایش مبلغ ۱۴۸ میلیون تومان فروش داشته است.
فیلم سینمایی “ابد و یک روز” با در اختیار داشتن ۱۰ سینما در شهرستان ها و ۱۲۵ روز نمایش به فروش کلی ۳میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان دست پیدا کند وهمچنین مبلغ کل فروش تهران وشهرستان این فیلم سینمایی ۱۱میلیارد و ۲۴۷ میلیون تومان بوده است.
فیلم سینمایی “بادیگارد” با ۴ سینما در شهرستانها و ۱۲۵ روز نمایش به فروش کلی ۲ میلیاردو ۳۴۵ میلیون تومان دست پیدا کرده است البته مبلغ فروش کل تهران وشهرستان ها برای آخرین ساخته حاتمی کیا ۶ میلیاردو ۶۶۴ میلیون تومان بوده است.
گفتنی است آمار فروش فیلمهای سینمایی اعلام شده تا روز گذشته یعنی ۲۹ تیرماه استعلام شده است.