هفته گذشته به دلیل ایام شهادت حضرت فاطمه (س) سینماها با اقبال چندانی مواجه نشدند و میانگین فروش آنها در مقایسه با هفته گذشته کمتر بود.

هفته گذشته به دلیل ایام شهادت حضرت فاطمه (س) سینماها با اقبال چندانی مواجه نشدند و میانگین فروش آنها در مقایسه با هفته گذشته کمتر بود.

به گزارش هفت هنر با تصمیم شورای صنفی در چهارشنبه گذشته فیلمی به اکران اضافه نشد و سینماها به دلیل شهادت حضرت فاطمه (س) با اقبال چندانی مواجه نشد.

مختاری مدیر پخش هدایت فیلم درباره فروش خوب بد جلف گفت : هم اینک فیلم در تهران ۲۸ سالن و در شهرستان ۶۳ سالن در اختیار دارد

فروش فیلم در شهرستان ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در تهران ۱ میلیارد و ۹۸۵ میلیون تومان رسید و در مجموع فروش فیلم به ۳ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان رسید.

علی سرتیپی مدیر عامل دفتر پخش فیلمیران گفت: فروش فیلم هفت ماهگی به ۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان رسید.

فیاض هوشیار مدیر پخش دفتر سیمای مهر درباره فروش خانه ای در خیابان چهل ویکم گفت : فیلم هم اینک با فروش ۹۸۹میلیون تومان روبرو شده است.

دفتر پخش قاب آسمان فروش فیلم ماحی را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام کرد.