«قاتل اهلی» جدیدترین فعالیت سینمایی مسعود کیمیایی بعد از «متروپل» است که ساخت آن با حاشیه‌هایی روبرو شد.

آخرین فیلمنامه مسعود کیمیایی آماده ساخت

«قاتل اهلی» جدیدترین فعالیت سینمایی مسعود کیمیایی بعد از «متروپل» است که ساخت آن با حاشیه‌هایی روبرو شد.

 گزارش هفت هنر، مسعود کیمیایی کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت فیلم سینمایی «قاتل اهلی» گفت: فیلمنامه این اثر آماده است. قرار بر این است که دوباره کار را شروع کنیم.
کارگردان «سرب» در مورد انتخاب گروه فیلم «قاتل اهلی» بیان کرد: لشکری قوچانی در صدد انجام این کار برآمده و عوامل و گروه کار را انتخاب می‌کند.
گفتنی است؛‌ «قاتل اهلی» جدیدترین فعالیت سینمایی مسعود کیمیایی بعد از «متروپل» است که ساخت آن با حاشیه‌هایی روبرو شد و ظاهراً این حواشی پشت سر گذاشته شده و به زودی ساخت آن آغاز خواهد شد.

«قاتل اهلی» جدیدترین فعالیت سینمایی مسعود کیمیایی بعد از «متروپل» است که ساخت آن با حاشیه‌هایی روبرو شد.