انتشارات «گام‌نو» در سال‌جاری با چندین اثر تجدید چاپ شده به بازار نشر آمده است. «وضعیت پست مدرن»، «ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و اخلاق»، «زیبایی‌شناسی انتقادی» ،«یورگن هابرماس» و «درآمدی بر پدیدارشناسی» عناوین این آثار است.

آثار فلسفه غرب از سوی «گام نو» بازچاپ شد/ از «یورگن هابرماس» تا «وضعیت پست مدرن»

انتشارات «گام‌نو» در سال‌جاری با چندین اثر تجدید چاپ شده به بازار نشر آمده است. «وضعیت پست مدرن»، «ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و اخلاق»، «زیبایی‌شناسی انتقادی» ،«یورگن هابرماس» و «درآمدی بر پدیدارشناسی» عناوین این آثار است.

به گزارش هفت هنر،  انتشارات «گام نو» در سال‌جاری چندین اثر فلسفی را برای علاقه‌مندان حوزه فلسفه غرب تجدید چاپ کرده است. «وضعیت پست مدرن»، «ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و اخلاق»، «زیبایی‌شناسی انتقادی»، «یورگن هابرماس» و «درآمدی بر پدیدارشناسی» عناوین این آثار منتشر شده است. در این نوشتار مروری کوتاه بر این آثار شده است.

«درآمدی بر پدیدارشناسی»
«درآمدی بر پدیدارشناسی» نوشته رابرت ساکالوفسکی با ترجمه محمدرضاقربانی، برای پنجمین بار خواندنی شد.

محمدرضا قربانی به عنوان مترجم این اثر در مقدمه خود بر این کتاب نوشته است: «کتابی که در پیش‌رو دارید شاید یکی از بهترین کتاب‌هایی بوده است که در متن پدیدارشناسی خوانده‌ام. ممکن است خواننده، در حین خواندن کتاب، چنین پندارد که نویسنده تنها به گسترش منطقی یک «اصطلاح‌شناسی پدیدارشناسانه» پرداخته است، اما پس از خواندن تمام کتاب و رویارویی با متون دیگر پدیدارشناسی، درخواهد یافت که تجربه خوانش کتاب به برساختن افقی انجامیده که به سادگی نسبت به خوانش‌ها و قلمروهای مختلف پدیدارشناسی گشوده است، و به همین سبب به آسانی به «امتزاج افق‌ها» تن در می‌دهد.»

ساکالوفسکی کتاب «درآمدی بر پدیدارشناسی» را در 14 بخش تالیف کرده است. «روی آورندگی چیست و چرا در پدیدارشناسی مهم است؟» عنوان بخش نخست از این کتاب است. نویسنده در بخش‌های دوم و سوم از این اثر به بررسی مباحثی با عنوان «ادراک یک مکعب همچون الگویی از تجربه آگاهی» و «سه ساختار صوری در پدیدارشناسی» پرداخته است. «درآمدی بر چیستی پدیدارشناسی» در کنار «ادراک، حافظه و تخیل» و نیز «واژه، تصویر و نماد» عناوین بخش‌های چهارم تا ششم این اثر است.

«زمان‌مندی»، «خرد، حقیقت و هویدایی» و «شرح پدیدارشناسی» از دیگر مباحث «درآمدی بر پدیدارشناسی» است که در این کتاب بررسی و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

چاپ پنجم «درآمدی بر پدیدارشناسی» در 391 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 25 هزار تومان منتشر شده است.

«یورگن هابرماس»
«ال. ای. هاو» کتاب «یورگن هابرماس» را نوشته است. جمال محمدی نیز کار برگردان آن را به زبان فارسی بر عهده داشته است.

در بخشی از این اثر می‌خوانیم: «یورگن هابرماس فیلسوف و نظریه‌پرداز بزرگ اجتماعی و پیشتاز نسل خود به شمار می‌رود. وی که در ابتدا دستیار «تئوردور آدورنو» بود، بعدها از شارحان و مفسران برجسته نسل دوم نظریه انتقادی و مکتب فرانکفورت شد. اما هابرماس از بدگمانی‌ها و نا امید‌های پیشکسوتان خود نسبت به مدرنتیه که تحت‌الشعاع کشتارهای دسته جمعی دوران جنگ جهانی دوم بودند، بر حذر ماند و این برداشت نسبتا روشن و مثبت وی از عقلانیت، نظریه‌های وی را از نظریه‌ها پیشینیان او متمایز کرد.»

«ارتباط»، «وفاق»، «مدرنیته» و «کلام آخر» مباحث این کتاب درباره آراء و نظریات یورگن هابرماس است.

چاپ دوم «یورگن هابرماس» در 120 صفحه، شمارگان هزار و 100 نسخه به بهای 7 هزار و 800 تومان منتشر شده است.

«زیبایی‌شناسی انتقادی»
کتاب «زیبایی‌شناسی انتقادی» گزیده نوشته‌هایی در باب زیبایی‌شناسی از بنیامین، آدورنو و مارکوزه است که امید مهرگان آن را به فارسی ترجمه کرده است. این کتاب درباره «زیبایی‌شناسی و مدرنیسم» تالیف و ترجمه شده است.

در این کتاب، مقاله‌ای با عنوان «اثر هنری در عصر بازتولید تکنیکی آن» نوشته والتر بنیامین، «بُعد زیبایی‌شناحتی (بند اول) اثر هربرت مارکوزه در کنار «نامه تئودور آدورنو به والتر بنیامین» منتشر و پیش‌روی علاقه‌مندان قرار گرفته است. خوانندگان در پایان این کتاب زندگی‌نامه مختصر مولفان این کتاب را از نظر می‌گذرانند.

چاپ پنجم «زیبایی‌شناسی انتقادی» در 128 صفحه، شمارگان 700 نسخه، به بهای 6 هزار و 700 تومان به چاپ رسیده است.

«ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی»
«ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی» را محمد اکوان نوشته است.

این پژوهشگر حوزه فلسفه در این اثر دو فصلی خود با عناوین «دین، زبان و ایمان» و «خدا، انسان و جهان» به بررسی گرایش دینی ویتگنشتاین، تجربه دینی وی و همچنین دستور زبان الهیات در نزد این فیلسوف آلمانی پرداخته است. ویتگنشتاین و مساله خدا، پیوند معنای زندگی و جهان با خدا از دیگر مباحث طرح شده در این کتاب است.

چاپ دوم «ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و عقل‌گرایی» در 100 صفحه، شمارگان 500 نسخه، به بهای 6 هزار و 500 تومان به چاپ رسیده است.

«وضعیت پست مدرن؛ گزارشی درباره دانش»
«وضعیت پست مدرن؛ گزارشی درباره دانش» اثر «ژان – فرانسوا لیوتار» با مقدمه «فردریک جیمسون» و با ترجمه حسینعلی نوذری برای پنجمین‌بار خواندنی شده است.

لیوتار در این کتاب به بررسی یازده موضوع درباره روایت‌شناسی و کاربرد واژه‌ها پرداخته است. خوانندگان در این اثر با «ماهیت پیوند اجتماعی: چشم‌انداز پست مدرن»، «کاربرد‌شناسی دانش روایی» و «کارویژه روایت و مشروعیت دانش» و «مشروعیت‌زدایی» آشنا می‌شوند.

«علم پست مدرن به منزله پویش برای ناپایداری‌ها» و «مشروعیت از طریق مغاطله یا قیاس غیرمنطقی» از دیگر مباحث مطروحه در این کتاب است.

چاپ پنجم «وضعیت پست مدرن» در 372 صفحه، شمارگان 500 نسخه به بهای 22 هزار و 500 تومان منتشر شده است.

انتشارات «گام‌نو» در سال‌جاری با چندین اثر تجدید چاپ شده به بازار نشر آمده است. «وضعیت پست مدرن»، «ویتگنشتاین ایمان‌گرایی و اخلاق»، «زیبایی‌شناسی انتقادی» ،«یورگن هابرماس» و «درآمدی بر پدیدارشناسی» عناوین این آثار است.