نگاهی به کنسرت‌های تیر ۹۷

دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ در ۲۳:۲۶


لیست تمام کنسرت هایی که قرار است در خرداد ماه و تیرماه ۹۷ برگزار شود به همراه سالن اجرای آن را می توانید در این مطلب مشاهده کنید.

محسن ابراهیم زاده – ۲۱ خرداد

سالن اجرا :مرکز همایش های برج میلاد

دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۸:۳۰

دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۲۱:۳۰


مهدی احمدوند – ۳۱ خرداد

سالن اجرا :سالن میلاد نمایشگاه

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵


اشوان – ۱۰ تیر

سالن اجرا :مرکز همایشهای برج میلاد

یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰

یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰


گروه سون – ۸ تیر

سالن اجرا :سالن میلاد نمایشگاه

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵


فرزاد فرزین – ۱۵ و ۱۶ تیر

سالن اجرا :سالن میلاد نمایشگاه

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰

شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰


علیرضا طلیسچی – ۱۳ تیر

سالن اجرا :مرکز همایش های برج میلاد

چهارشنبه ۱۳ تیر ساعت ۱۸:۰۰

چهارشنبه ۱۳ تیر ساعت ۲۱:۳۰


امید حاجیلی – ۱۲ و ۱۳ تیر

سالن اجرا :سالن میلاد نمایشگاه

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۳۰


شهرام شکوهی – ۲۰ تیر

سالن اجرا :سالن میلاد نمایشگاه

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۱۵


مهدی جهانی – ۲۰ تیر

سالن اجرا :مرکز همایشهای برج میلاد

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۰

چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰۰


رضا شیری – ۲۱ تیر

سالن اجرا :سالن میلاد نمایشگاه

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۱۵

پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۰

اظهار نظر

*

نظرسنجی

آخرین اخبار