نگاهی به پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه دفاع مقدس در سال 97

سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ در ۱۵:۴۰


در یک سال گذشته در حوزه دفاع مقدس کتاب‌‌های «خاک‌های نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهید» و «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» به چاپ ۲۱۲ رسیده و بر صدر جدول بیشترین نوبت چاپ کتاب‌های این حوزه قرار گرفتند. همچنین کتاب «سی و هشتمین روایت» در نخستین چاپ خود با ۱۰۰ هزار نسخه دارای بیشترین شمارگان کتاب بوده است.
به گزارش تیترهنر، براساس آمار موسسه خانه کتاب در یک سال گذشته، یک‌هزار و ۴۷۲ کتاب با موضوع دفاع مقدس در کشور منتشر شده که شامل کتاب‌های چاب نخست و تجدیدچاپی است. به حتم تامل در آمار کتاب‌هایی که بالاترین چاپ و بیشترین نسخه انتشار را در این حوزه دارند، منجر به تحلیل‌هایی درباره رویکرد سیاست گذاران، تولید کنندگان و مخاطبان خواهد شد.

براساس آمار موسسه خانه کتاب، «خاک‌های نرم کوشک: خاطرات خانواده و همرزمان شهید» نوشته سعید عاکف از انتشارات ملک اعظم و «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» اثر معصومه آباد از انتشارات بروج در یک سال گذشته، هر دو به نوبت چاپ ۲۱۲ رسیده و رکورددار بیشترین نوبت چاپ در این حوزه هستند. چاپ اول کتاب «خاک‌های نرم کوشک» در سال ۱۳۸۳ انجام شده است و تمام چاپ‌های آن با شمارگان ۳۰۰۰ تایی است که بدین ترتیب تاکنون ۶۳۶۰۰۰ نسخه از این کتاب منتشر شده است. «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» نیز چاپ نخستش در سال ۱۳۹۲ است که این کتاب نیز با احتساب شمارگان ۳۰۰۰ تایی برای هر نوبت چاپ، به همان میزان کتاب خاک‌های نرم کوشک شمارگان بالایی داشته است.

در جدول آثار دفاع مقدس براساس بیشترین نوبت چاپ، کتاب‌های «دا» «دختر شینا»، «سلام بر ابراهیم»، «نورالدین پسر ایران»، «فرمانده من»، «پایی که جا ماند»، «آن بیست و سه نفر»، «حکایت زمستان»، «ھاجر در انتظار»، «رفاقت به سبک تانک»، «آب هرگز نمی‌میرد»، «وقتی مهتاب گم شد» و «فرزندان ایرانیم» از دیگر صدرنشینان هستند.

نکته:
در این جدول، کتاب‌های «خاک‌ھای نرم کوشک: خاطرات خانواده و ھمرزمان شھید» رده‌های اول و سوم، «من زنده‌ام: خاطرات دوران اسارت» رده‌های دوم همچنین چهارم تا سیزدهم، «دا» رده ۱۴، «دختر شینا» رده‌های ۱۵ تا ۲۷ همچنین ۲۹ و ۳۱، «سلام بر ابراهیم» رده‌های ۲۸ و ۳۰ همچنین ۳۲ تا ۳۶ و …، «فرمانده من» رده‌های ۳۷ و ۴۰، «نورالدین پسر ایران» رده ۴۰، «پایی که جا ماند» رده‌های ۴۴ و ۴۶، «آن بیست و سه نفر» رده‌ ۵۰ همچنین ۵۳ تا ۵۷ و …، «هاجر در انتظار» رده‌های ۶۲، ۶۳ و ۶۵، «رفاقت به سبک تانک» رده ۶۴ همچنین رده‌های ۶۶ تا ۷۱، «آب هرگز نمی‌میرد» رده‌های ۷۲ و ۷۶، «وقتی مهتاب گم شد» رده‌های ۷۳ تا ۷۵ و … و کتاب «فرزندان ایرانیم» رده‌های ۷۹ و ۸۳ را به خود اختصاص داده‌اند.

تکرارها در جدول زیر نیامده و برخی از این ۱۵ کتاب بازهم تا انتهای جدول، رده‌های دیگری را از آن خود کرده‌اند.

۱۵ رکورد نخست کتاب‌های دفاع مقدس به ترتیب بیشترین نوبت چاپ

ردیف عنوان پدیدآورنده ناشر سال تعداد صفحه شمارگان نوبت چاپ
۱ خاک‌ھای نرم کوشک سعید عاکف ﻣﻠک اﻋﻈﻢ ۹۶ ۲۷۲ ۳۰۰۰ ۲۱۲
۲ من زنده‌ام:خاطرات دوران اسارت معصومه آباد بروج ۹۷ ۵۵۲ ۲۰۰۰ ۲۱۲
۳ دا سیده اعظم حسینی ﺳﻮره ﻣﻬﺮ ۹۶ ۸۰۸ ۵۰۰۰ ۱۵۶
۴ دختر شینا بهناز ضرابی‌زاده سوره مهر ۹۷ ۲۶۴ ۲۵۰۰ ۸۸
۵ سلام بر ابراھیم گروه فرھنگی شھید ابراھیم ھادی ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی ۹۶ ۲۵۶ ۱۰۰۰۰ ۷۲
۶ فرمانده من جمعی از نویسندگان سوره مهر ۹۷ ۱۰۴ ۲۵۰۰ ۶۷
۷ نورالدین پسر ایران معصومه سپھری سوره مهر ۹۷ ۶۹۸ ۲۵۰۰ ۶۶
۸ پایی که جاماند ناصر حسینی‌پور سوره مهر ۹۶ ۸۰۴ ۲۵۰۰ ۶۲
۹ آن بیست و سه نفر احمد یوسف‌زاده سوره مهر ۹۷ ۴۰۶ ۲۵۰۰ ۵۸
۱۰ حکایت زمستان سعید عاکف ملک اعظم ۹۶ ۲۶۴ ۳۰۰۰ ۵۷
۱۱ ھاجر در انتظار سعید عاکف ملک اعظم ۹۶ ۷۲ ۲۲۰۰ ۴۴
۱۲ رفاقت به سبک تانک داوود امیریان سوره مهر ۹۶ ۱۰۴ ۲۵۰۰ ۴۳
۱۳ آب ھرگز نمی‌میرد حمید حسام ﺻﺮﻳﺮ ۹۶ ۶۵۲ ۱۰۰۰ ۳۲
۱۴  وقتی مھتاب گم شد: خاطرات علی خوش‌لفظ حمید حسام سوره مهر ۹۷ ۶۵۶ ۲۵۰۰ ۳۱
۱۵ فرزندان ایرانیم (داستان طنز) داوود امیریان سوره مهر ۹۷ ۱۸۸ ۲۲۲۰ ۲۷
اما بر اساس آمار موسسه خانه کتاب در یک سال گذشته، بیشترین شمارگان برای یک چاپ در حوزه دفاع مقدس متعلق به  «سی و هشتمین روایت» اثر علی نور علی‌وند است. این کتاب را نشر پایتخت در کرج با شمارگان ۱۰۰ هزار نسخه‌ای منتشر کرده است. گویا شمارگان بالای این کتاب بی‌ربط با مسابقه کتابخوانی با موضوع آن نیست.
همچنین در جدول کتاب‌های دفاع مقدس براساس بالاترین شمارگان نیز پس از کتاب «سی و هشتمین روایت»، به ترتیب کتاب‌های «سلام بر ابراهیم»، «یادمان سردار سرلشکر شهید علی هاشمی»، «وصیت‌نامه کامل شهداء استان لرستان»، «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق»، «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس»، «زندگی با فرمانده»، «حاج قاسم»، «برونسی»، «همت»، «بروجردی»، «پرستوی آذرین»، «موقعیت فرشته‌ها»، «زیارت با معرفت» و «سرو در بند» قرار دارند.

نکته:
در این جدول، کتاب‌های «سی و ھشتمین روایت» رده نخست، «سلام بر ابراهیم» رده‌های دوم تا ششم و هشتم تا هجدهم و …، «یادمان سردار سرلشکر شھید علی ھاشمی» رده هفتم، «وصیت‌نامه کامل شھداء استان لرستان» رده ۱۹، «دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق» رده ۲۱، «آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس» رده ۲۵، «زندگی با فرمانده» رده ۲۷، «حاج قاسم» رده ۲۸، «برونسی» رده‌های ۲۹ و ۳۲، «همت» رده ۳۰، «بروجردی» رده ۳۱ و کتاب‌های «پرستوی آذرین»، «موقعیت فرشته‌ها»، «زیارت با معرفت» و «سرو در بند» به ترتیب رده‌های ۳۳ تا ۳۶ را به خود اختصاص داده‌اند.

تکرارها در جدول زیر نیامده و برخی از این ۱۵ کتاب بازهم تا انتهای جدول، رده‌های دیگری را از آن خود کرده‌اند.

۱۵ رکورد نخست کتاب‌های دفاع مقدس به ترتیب بیشترین شمارگان
ردیف عنوان پدیدآورنده ناشر سال  تعداد صفحه شمارگان  نوبت چاپ
۱  سی و ھشتمین روایت علی نورعلی وند پایتخت ۹۷ ۱۳۸ ۱۰۰۰۰۰ ۱
۲ سلام بر ابراھیم گروه فرھنگی شھید ابراھیم  ھادی ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی ۹۶ ۲۵۶ ۲۰۰۰۰ ۵۲
۳ یادمان سردار سرلشکر شھید علی ھاشمی سیدمحمد دشت بزرگ نیلوفران ۹۶ ۳۲ ۱۰۰۰۰ ۵
۴ وصیت‌نامه  شھداء  لرستان کیانوش کیانی ھفت لنگ شاهد ۹۶ ۸۳۲ ۱۰۰۰۰ ۱
۵  دایره‌المعارف مصور تاریخ جنگ ایران و عراق جعفر شیرعلی نیا سایان ۹۶ ۶۳۲ ۸۰۰۰ ۵
۶ آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس مجتبی شربتی، ھادی مرادپیری  ﺳﻤﺖ ۹۷ ۲۵۶ ۷۰۰۰ ۱۹
۷ زندگی با فرمانده علی اکبری مزدآبادی ﻳﺎ زﻫﺮا (س) ۹۶ ۱۶۴ ۵۰۰۰ ۴
۸ حاج قاسم علی اکبری مزدآبادی یا زهرا (س) ۹۶ ۱۶۸ ۵۰۰۰ ۱۷
۹ برونسی علی اکبری یا زهرا (س) ۹۶ ۳۲ ۵۰۰۰ ۵
۱۰ همت محمدعلی صمدی یا زهرا (س) ۹۶ ۲۸ ۵۰۰۰ ۵
۱۱ بروجردی محمدعلی صمدی یا زهرا (س) ۹۶ ۳۲ ۵۰۰۰ ۴
۱۲ پرستوی آذرین پرستو علی‌عسگر نجاد سفیران طلائیه ۹۶ ۱۰۴ ۵۰۰۰ ۱
۱۳ موقعیت فرشته‌ها نویسنده:محمدرضا ناصری
گردآورنده: جعفر براتی
سفیران طلائیه ۹۶ ۸۰ ۵۰۰۰ ۱
۱۴ زیارت با معرفت سعید جلایی سفیران طلائیه ۹۶ ۷۲ ۵۰۰۰ ۱
۱۵  سرو دربند ﺷﻬﻴﺪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﺎدی ۹۶ ۱۵۲ ۵۰۰۰ ۱

اظهار نظر

*

نظرسنجی

آخرین اخبار