نامه بتهوون به معشوقه‌اش

سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷ در ۱۹:۱۸


محبوب ابدی ام!
با اینکه هنوز در بستر هستم افکارم در پی توست، گهگاه شادمانه سپس محزون، در انتظار کسی که بداند صدایمان به گوش سرنوشت خواهد رسید یا نه- بدون تو هرگز نمی توانم زندگی کنم-آری، بر آن شده ام که آنقدر بی هدف پرسه بزنم تا بتوانم به سوی تو بال بگشایم و بگویم با تو به آرامش جاوید رسیده ام، و بتوانم روحم را پیچیده در روحت به سرزمینی افسانه ای بفرستم.

زمانی که وفاداری ام را نسبت به خویش بفهمی قادر خواهی بود بر احساساتت مسلط شوی. هیچ کس دیگر تا به حال نتوانسته مالک قلبم باشد، هرگز…هرگز. چرا باید یک نفر جدا از کسی باشد که بی نهایت عاشق اوست؟ عشق تو مرا یکباره شادترین و مغموم ترین انسان می کند…
به من گفته اند کالسکه چاپارخانه هر روز می آید_بنابراین باید نامه را سریع تمام کنم تا بلافاصله به دستت برسد_آرام باش، تنها با تعمق توأم با آرامش در هستی مان می توانیم به هدفمان، زندگی کنار یکدیگر برسیم. دوستم بدار تا بدانی امروز چون دیروز با چه اشتیاق غم انگیزی تمنایت را دارم؛
تو، تو زندگی و هستی مرا معنا میبخشی پس به قلب وفادار معشوقت هرگز شک نکن…

همواره از آن توام
همواره از آن منی
همواره از آن همیم

“لودویگ”
۷ ژوئیه

*این نامه هرگز فرستاده نشد و پس از مرگ بتهوون در میزکار وی پیدا شد و به دلیل مورد بحث بودن مخاطب نامه ها به وی لقب”محبوب ابدی” داده اند.*

(نامه های بتهوون/کتاب ب نام عشق /نامه های نامداران)

اظهار نظر

*

نظرسنجی

آخرین اخبار