عادت از نگاه اوریانا فالاچی

جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ در ۱۹:۰۴


عادت بدترین بیماریه.
کاری میکنه که آدم به هر بدبختی و هر دردی سر خم کنه و بتونه کنار آدم‌های نفرت‌انگیز دووم بیاره!

اظهار نظر

*

نظرسنجی

آخرین اخبار