بیمار ارزش زندگی را می‌فهمد

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ در ۱۵:۳۴


اندیشناک، روی سنگفرش ایستاد. سخت کوشید به زنده بودن بیندیشد، که فراموش کند روزی می میرد. ولی نمی توانست. به محض آن که به زنده بودن فکر می کرد، فکر مردن نیز به ذهنش می آمد، و بر عکس. زیرا زمانی که غرق فکر مرگ بود، به ارزش زندگی پی می برد. مرگ و زندگی دو روی یک سکه بودند که دائم در ذهن می چرخاندند. و هرچه یک روی سکه بزرگتر و روشنتر میشد، روی دیگر هم بزرگتر و روشنتر جلوه می نمود. فکر کرد، اگر ندانیم که می میریم طعم زنده بودن را نمی توانیم بچشیم و بدون دریافت شگفتی شگرف زندگی، تصور مرگ نیز ناممکن است. یادش آمد روزی که پزشک به مادربزرگش خبر داد که بیماری اش لاعلاج است چیزی بدین مضمون گفت:تا این لحظه نفهمیده بودم زندگی چه زیباست. تأثرآور است که انسان باید بیمار شود تا بفهمد زنده بودن چه نعمتی است؟

از کتاب دنیای سوفی/ یوستین گوردر

اظهار نظر

*

نظرسنجی

  • با توجه به حاشیه‌های اخیر سلبریتی‌ها آیا هنوز به آنها اطمینان دارید؟

    Loading ... Loading ...

آخرین اخبار