از کتاب طریق بسمل شدن محمود دولت‌آبادی

پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ در ۱۸:۴۸


 

بشر… بلى، بشر! من به این اعتقاد رسیده ام که خدا به بشر پشت کرده است؛ رو برگردانیده است. همه… همگان را زشت و دنى مى بینم. همگان را مخرب، ویرانگر و نابود کننده مى بینم؛ همه دچار جنون نابودى شده اند. به بشر پشت کردن خدا، از بشر روى برگرداندن خدا، نظریه این کاتب است، سرگرد؛ یادت باشد. این نظریه یک کاتب بین النهرین است در مقابلِ نظریه ى آن فیلسوف کناره هاى راین که نوشت خدا مرده است! نه، من مى گویم خدا از بشر روى برگردانیده است و بشر افسار پاره کرده و دارد نابود مى کند؛ نه فقط دیگر انواع حیات را، که خودش را هم…

اظهار نظر

*

نظرسنجی

  • ضعیف‌ترین گزارشگر تلویزیون ایران؟

    مشاهده نتایج

    Loading ... Loading ...

آخرین اخبار